OLJE OG GASS

Prisverdig vannrensing

PRISBELØNT: Terje Kornberg og Bjørn Simonsen med en modell av en CFU. Teknologien fikk stor oppmerksomhet og fikk en teknologipris under årets OTC i Houston.
PRISBELØNT: Terje Kornberg og Bjørn Simonsen med en modell av en CFU. Teknologien fikk stor oppmerksomhet og fikk en teknologipris under årets OTC i Houston. Bilde: Anders Steensen
Anders J. Steensen
29. aug. 2010 - 13:20

TS-Group AS

Hovedkontor i Porsgrunn, avdelinger i Bergen og Stavanger

Hovedaktivitet:

  • Teknisk støtte for oppstart, drift og vedlikeholdsoppgaver av anlegg.
  • Totalansvar for drift av anlegg gjenno selskapet TS-Operation
  • Kurs og opplæring
  • Vannrensing

Omsetning 2009: 292 millioner kroner

Antall ansatte: 200

Tre underselskaper:

TS-Technology AS

Technical Support AS

TS-Operation AS

CFU - Compact Flotation Unit

Formål:

Rensing av produsert vann fra oljeinstallasjoner

Robust teknologi

Alt i en tank

Arbeidstrykk helt ned til 0,5 barg

Renser til 2 - 10 ppm avhengig av antall rensesteg i prosesstanken.

PORSGRUNN: Søkelyset rettes stadig sterkere mot faren for miljøskader som følge av oljevirksomheten til havs. En ting er uhell knyttet til boring à la det vi har sett i Mexicogolfen, mens noe ganske annet er den store mengden med produsert vann som er en følge av oljeproduksjonen.Vannprodusent

Det er en kjensgjerning at norsk sokkel er en større vann- enn oljeprodusent. I det produserte vannet finnes en mengde olje og andre kjemikalier som må renses ut før det slippes ut i havet. Kravet fra myndighetene er at det skal være mindre enn 30 ppm, eller 0,3 promille olje i vannet som slippes ut. Når det hver dag produseres millioner av liter med vann fra sokkelen, så innebærer det at det slippes ut uønskete mengder oljerester i havet.Strengere miljøkrav

Men teknologien har gått videre siden regelverket ble skrevet for snart 40 år siden. Renseanleggene for produsert vann er stadig blitt bedre og klarer å rense vannet til en oljemengde på under 5 ppm. Men for de sannsynlige framtidige krav som kommer til å stilles i de sårbare arktiske områdene er dette ikke bra nok. Da er kravet nærmest mulig null utslipp.

Derfor har TS-Group utviklet et flotasjonsbasert anlegg for rensing av produsert vann, hvor det over et trinn kan rense det forurensende vannet i en tank ned til 2 ppm. Teknologien er i tillegg svært kompakt og reduserer størrelsen, sammenlignet med de anlegg som hittil er levert, til en tredel.

– Vannrensingsanlegget kan plasseres flere steder i et separasjonstog. Resultatet ut varierer med mengde væske inn og antall steg vi har i vår flotasjonstank, forteller teknisk direktør Terje Kornberg.

PRISUTDELING: Terje Korneber, Anita Eide og Kjell Hollen var tydelig stolte da de mottok en av teknologiprisene under årets OTC i Houston. Anders J. Steensen

Alt i ett

Selve flotasjonsprinsippet er enkelt. Ved hjelp av gassbobler og sertifugalkreftene samles oljedråpene og fjernes fra vannet. Det TS Group har gjort er å forfine denne metoden slik at anlegget blir mer kompakt, samtidig som det renser bedre. Til forskjell fra andre vannrensingssystemer, så kan TS-Groups anlegg ha flere steg rensing i en tank og dermed høy grad av rensing fra en tank.

– Vi har folk som har arbeidet med flotasjon og vannrensing lenge og har brakt med seg sine erfaringer og utviklet den nye CFU (Compact Flotation Unit), forteller administrerende direktør Bjørn Simonsen.Egenutviklet

Det som er unikt for TS Group er at de har utviklet en egen mikser for å danne bobler av gassen de bruker i enheten.

– For offshorebruk bruker vi vanlig drivgass for gassturbinene. Det som er spesielt for oss er at den føres opp i senter og fordeles via mange rør uten dyser eller andre restriksjoner. For å kunne utnytte gassboblene er enhetene alltid væskefylt.

Også nitrogen kan brukes som drivgass for flotasjonsprosessen.

– Produsert vann er komplekst sammensatt. Flere faktorer varierer - salinitet, innholdet av organiske stoffer og kjemikalier til bruk i produksjonen. Vi må ha en robust teknologi. Vi har fått testet vårt system sammen med Aquateam og fått bekreftet at resultatene er meget gode, forteller Kornberg.

– I et tretrinnssystem for å rense 7000 m 3 produsert vann per dag, renses vann med oljeinnhold opp til 3000 ppm ned til under 10 ppm, alt i en tank. Oppholdstiden er på 10 sekunder.Godt egnet for flytere

Noe av hemmeligheten som er patentsøkt, er at innløpet i prosessenheten er spredd og ikke føres tangentielt inn i tanken. Siden tanken alltid er væskefylt, er det behovet for nivåregulering i tanken eliminert.

Konstruksjonens største fordel i tillegg til effektiviteten, er lav vekt kombinert med lite volum. Dette betyr at det er enkelt å tilpasse på eksisterende plattformer og særlig godt egnet for flytende konstruksjoner, hvor vekt er ensbetydende med kostnader for produksjonsenheten.Ser etter partnere

Det er stor interesse for teknologien verden over. Særlig etter at de vant teknologipris på årets OTC i Houston. Det lave vekten og plassbehov gjør at det ikke er vanskelig å lage mobile enheter som kan brukes på skip i forbindelse med rensing av tanker eller ved oppsamling av oljesøl.

– Vi har mange henvendelser for å dekke forskjellige behov. Vårt mål er å bli en teknologileverandør hvor vi kan tenke oss selge produksjonslisenser for teknologien. Foreløpig søker vi samarbeidspartnere som kan bidra til å videreutvikle markedet for CFU-en, sier Simonsen.

Les mer om: