Prisdryss fra Rystad

Gullkronevinnere 2010

Kategori Leting og feltutvikling

  • Årets nykommer: Agora Oil and Gas
  • Årets leteselskap: Suncor Energy
  • Årets forretningsutvikler: Hess
  • Årets prosjektutvikler: Statoil Gjøa
  • Årets operatør: Talisman Energy for Varg-feltet


Leverandør og serviceindustri

  • Årets nykommer: Resman
  • Beste globetrotter: MPM (mulitphase meters)
  • Beste forretningssuksess: IKM-gruppen

Bak Gullkronen står analyseselskapet Rystad Energy. Gullkronen er en oppsummering av årets beste resultater på norsk sokkel og hvilke underleverandører som har lyktes best internasjonalt.

De beste selskapene blir hedret med en utmerkelse som kalles for Gullkronen.Mange funn

Konkurransen om å få priser var som vanlig hard. 2010 var et godt år for utviklingen på norsk sokkel.

Letevirksomheten var høy og ifølge Jarand Rystad, så ble det funnet eller utviklet nær 900 millioner fat oljeekvivalenter på sokkelen i 2010.

– 2010 var et fantastisk år. Vi hadde en produksjon på nær 4 millioner fat oljeekvivalenter daglig og beholder posisjonen som verdens desidert største offshore oljeprodusent. Leteresultatene var gode og det ble gjort flere gode funn, sier Jarand Rystad.Kan være 500 millioner fat

Det beste var Avaldsnes-funnet, som inneholder 100 millioner fat, men som har en mulig oppside på ytterligere 400 millioner fat, ifølge Oljedirektoratets tall. Operatør for Avaldsnes er Lundin Petroleum.

– Dette funnet i Sleipner område kom som et resultat av tildeling av tilleggsareal i åpnete områder. De gode leteresultatene på sokkelen har tre drivere, høy oljepris, åpning av tilleggsareal og skattesystemet knyttet til leteboring hvor selskaper som ikke er i skatteposisjon får dekket nesten alle sine leteutgifter av staten, mener Rystad.50 prosent økning

Han er optimistisk med tanke på utviklingen på sokkelen.

– Vi ser at investeringsnivået flater ut i de to nærmeste årene for så å vokse kraftig i 2014 og 2015. Spørsmålet er om det er tilgjengelige ressurser til å dekke de utbyggingen som oljeselskapene har planer om i disse årene, sier Rystad.

Ifølge prognosene mener Rystad Energy at investeringsnivået på sokkelen da vil komme opp i over 200 milliarder kroner.

– Sammen med leverandørindustriens store eksport kan norsk leverandørindustri komme til å omsette for 300 milliarder kroner nasjonalt og internasjonalt i 2015. Det er 50 prosent mer enn i dag. Men uansett kommer norsk sokkel til å være det største offshoremarkedet på verdensbasis i de nærmeste årene, sier Jarand Rystad.Demper optimismen

– Det er greit å være optimistisk, men på kort sikt er ikke situasjonen for verkstedindustrien så lys. Belegget kunne vært bedre, sier bransjesjef for offshorenæringen i Norsk Industri, Rune Rugtvedt.

Han legger til at det er hard internasjonal konkurranse om de byggeoppdragene som kommer i år.

Jarand Rystad mener at årsaken til at det blir en opphopning av oppdrag innen olje og gassektoren i om tre til fire år, skyldes finansskrisen, som satte en midlertidig stopp for en rekke feltutviklinger.