Pris til studentsilo

De stakk av med prisen for den 53 meter høye kornsiloen fra 1953 på nedre Foss som ble bygget om til 400 studentboliger i 2001.

Hovedideen var å omforme det monumentale industribygget til boliger innenfor de eksisterende rammene.

Bevisst bruk av farger både inne og ute har vært vellykket. Fasadene er isolert på utsiden og behandlet med sprøytepuss. Innvendig er det meste av betongen bevart som opprinnelig. Dette gir en fin kontrast mellom røffe, gamle elementer og nye, moderne innslag.

Arkitektene har både videreutviklet og forfinet den opprinnelige bygningen. Nå fremstår de 21 silocellene som et monument i bylandskapet over alt somhar skjedd langs Akerselva og på Grünerløkka de siste årene.