Pris til kvalitetsbygg

Det prisbelønnede bygget har en konveks og en konkav fasade. Den konkave siden har glassfasade og vender mot movedinngangen. Den andre siden er delvis nedgravd i terrenget i flyplassens randsone.

Hallen er utført med stålfagverk som hovedbæring og avstiving for å få store spennvidder. En mesaninetasje er dels er utkraget fra søylene i fasaden og dels opphengt i takkonstruksjonen.

Arkitekter har vært Fortunen Arkitekter AS og Pedersen/Ege Arkitekter AS. (lh)