Pris kan stoppe flytebru på Helgeland

Hengebru mest realistisk langs fylkesvei 17 på Helgeland, ifølge Statens vegvesen.

Pris kan stoppe flytebru på Helgeland
Slik kan en flytebru over Alstenfjorden se ut.

Det er store kostnadsforskjeller på ulike brualternativer langs fylkesvei 17 på Helgeland, viser nye tall Aas-Jakobsen presenterer i en rapport de har overlevert til Statens Vegvesen.

Rapporten viser et kostnadsskille på over ni milliarder kroner avhengig av trase og tunneltype som velges.

Les også: Rovdefjordbrua kan bli verdens første flytende rørbru

Ni milliarder skiller løsningene

Utredningen er bestilt i forbindelse med Konseptvalgutredningen (KVU) for fylkesvei 17 på Helgeland som Statens vegvesen utarbeider for Nordland fylkeskommune. Den viser prisen på de ulike løsningene som kan knutte sammen med Herøy, Dønna og Vega.

Rapportene fra Aas-Jakobsen viser at det dyreste alternativet, som er en flytebru mellom Sandnessjøen og Lauvøya mot Donna vil kunne koste 13,2 milliarder kroner inklusive moms.

– Dette er en krevende bruløsning. Det er lange fjorder som skal krysses, så denne løsningen vil være nesten tre kilometer lang samtidig som den må inneholde en høybru. Sånt gir høye kostnader, sier prosjektleder Jørn Sørvig i Statens Vegvesen.

Prislappen på fjordkrysningen kan derimot senkes kraftig, dersom det velges en enklere bruløsning.

– Dersom vi velger å bygge bru med forbindelse fra Herøy via Austbø til Alstahaug ligger prislappen på drøye fire milliarder kroner, sier han.

Utredningene baserer seg på kostnadstall fra nyere bruprosjekter og konkrete beregninger av de ulike alternativene på Helgeland.

Les også: Disse fjordkryssingene kan endevende biltrafikken på Østlandet

Urealistisk med flytebru

De store prisforskjellene kommer ikke som noen overaskelse for Sørvig.

– Tallene er som forventet. Det var ingen overraskelse at en flytebruløsning i nord vil være dyrere enn en hengebruløsning i sør, sier han.

Skillet på drøye ni milliarder kroner, kommer ifølge prosjektlederen til å få betydning når etaten skal velge løsning.

– Det er klart at vi ser at en flytebru vil være urealistisk med de kostnadene som nå kommer frem, sier han.

Men legger til at Vegvesenet ikke har tatt noen endelig konklusjon om hva som skal bli den endelige løsningen.

Les også: Denne radartraktoren «pløyer» frem minner fra fortiden langs nye E18

Andre bruløsninger

I tillegg til å se på løsninger med bru over Alstenfjorden, har Aas-Jakobsen beregnet kostnadene for andre bru-alternativer som kan bidra til å redusere reisetida langs fylkesvei 17 og til øysamfunnene utenfor.

Bru over Vistenfjorden er beregnet å koste 1,6 milliarder, over Stokkafjorden 2,9 milliarder, Rødøya-Mindlandet 1 milliard, bru til Hamnøy 200 millioner, mens en bruløsning fra Mindland til Tjøtta er beregnet til 4,4 milliarder kroner.

Statens Vegvesen skal nå bruke rapporten som beslutningsgrunnlag for fjordkrysningen.

– Vi skal bruke de neste månedene på å analysere alternativene og se de i forhold til tunnelalternativene, sier Sørvig.

Les også:

Intelligente lyskryss får bussen raskere frem

Slik kan norske veier få mindre hjulspor

Asfalt med «porer» skal frakte vannet vekk fra veien  

Les mer om: