Pris for programvare

Programvaren PlantFlow gjør brukeren i stand til å bygge, endre og betrakte resultatet av stømningene i rørsystemer med 3D geometri som kan bli overført fra blant annet plant design DAK-systemer og rørstressmodeller (AutoPIPE). Programvaren brukes til å beregne enfase trykk, strømningshastigheter, temperaturer og veskeegenskaper i gasser eller vesker. Den gjør det enkelt å dimensjonere rør, balansere strømningsmengder og å velge og posisjonere utstyr, opplyser en talsmann for Rebis Norge AS, Mandal.

Systemet bruker et grafikkgrensesnitt med regneark inndata/redigeringsvalg. Brukeren kan se full 3D presentasjon av rørsystemene. Programvaren sørger for et rikt utvalg av komponenters kV verdier (koeffisienter), samt ferdigdefinerte komponenter, slik som pumper, kompressoerer og varmevekslere. (kd)