Pris for programvare

Programvaren PlantFlow gjør brukeren i stand til å bygge, endre og betrakte resultatet av stømningene i rørsystemer med 3D geometri som kan bli overført fra blant annet plant design DAK-systemer og rørstressmodeller (AutoPIPE). Programvaren brukes til å beregne enfase trykk, strømningshastigheter, temperaturer og veskeegenskaper i gasser eller vesker. Den gjør det enkelt å dimensjonere rør, balansere strømningsmengder og å velge og posisjonere utstyr, opplyser en talsmann for Rebis Norge AS, Mandal.

Systemet bruker et grafikkgrensesnitt med regneark inndata/redigeringsvalg. Brukeren kan se full 3D presentasjon av rørsystemene. Programvaren sørger for et rikt utvalg av komponenters kV verdier (koeffisienter), samt ferdigdefinerte komponenter, slik som pumper, kompressoerer og varmevekslere. (kd)

Les mer om: