IKT

Prikker til belastning

MANUELT: Politiet har ennå ikke utstyr som kan registrere tildelte prikker direkte inn i Autosys i sann tid.
MANUELT: Politiet har ennå ikke utstyr som kan registrere tildelte prikker direkte inn i Autosys i sann tid.Bilde: Rolf Øhman

Dette er Autosys

Statens vegvesens system Autosys, hvor både førerkortregisteret og kjøretøyregisteret ligger, er utviklet av Steria. Samferdselsdepartementet besluttet at det samme systemet skulle benyttes ved innføring av prikkbelastning, basert på den tette koblingen mellom prikker og førerkortopplysninger ellers.

Førerkortregisteret og kjøretøyregisteret eies og opereres av Statens vegvesen. Politiet har hatt lesetilgang til deler av begge registrene i mange år, men har ved innføringen av prikkbelastning også fått skrivetilgang til prikkregisteret i systemet. Statens vegvesen har derimot ikke tilgang til dette registeret.

Politiet har etablert egne enheter innen politidistriktene som registrerer prikkene i Autosys. Med tiden vil det imidlertid legges opp til at selve registreringen kan skje på stedet fra politiets egne biler.

Dette gir prikker

·Fartsovertredelser:

- Overtredelse av fartsreglene når fartsgrensen på stedet er 60 km/h eller lavere og fartsoverskridelsen er på mer enn 10 km/h

- Overtredelse av fartsreglene når fartsgrensen på stedet er 70 km/h eller høyere og fartsoverskridelsen er på mer enn 15 km/h

·Kjøring i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende rødt lys

·Ulovlig forbikjøring

·Overtredelser av vikepliktsregler

Prikkbelastning for forseelser i trafikken ble innført for vel to år siden.

Nå ligger det 265.999 prikker i Statens vegvesens system Autosys, hvor prikkene registreres.

– Vi håper at vi får tildelt midler slik at vi kan automatisere registreringen når vi behandler sakene i våre datasystemer og direkte fra politibilene, sa politiinspektør Tov Svalastog i Politidirektoratet da de innførte systemet for to år siden.

Innrømmer manuelt system

Autosys, som fra før inneholder både førerkortregisteret og kjøretøyregisteret, er utviklet av Steria. De fikk også oppdraget med å tilpasse systemet for prikkregistrering.

Kundeansvarlig Hilde Bjærtnes Bækken innrømmer at systemet fortsatt er manuelt.

– Vi er klare til å utvikle nødvendig funksjonalitet. Grunnen til vi ikke har gjort det, ligger trolig på manglende bevilgninger til prosjektet fra det offentlige, sier hun.

– Politiets Data- og materielltjeneste arbeider både med mobile løsninger for tilgang til politiets sentrale datasystemer og en utvikling av datasystemet som håndterer automatisk trafikkontrol -saker og prikker i forbindelse med disse. Jeg har ikke detaljer om hvor langt dette arbeidet har kommet, sier politiinspektør Jan M. Guttormsen, som nå har ansvaret for systemet i Politidirektoratet.

Tidspress

Prikkforskriften ble ikke klar før høsten 2003, og registreringen begynte 1. januar 2004.

– Dermed ble det et skikkelig kjør for å få alt på plass innen fristen. Mye måtte skje parallelt. En rekke uavklarte juridiske forhold var ikke på plass før sent i perioden. Men takket være et tett og godt samarbeid med Steria, kom vi i mål i tide, sier prosjektleder Jan Edvard Isachsen i Vegdirektoratet.

Siden prikkbelastningssystemet skulle opereres av en rekke polititjenestemenn rundt om i landet, måtte systemet også bygges opp så enkelt og logisk som mulig.

Samtidig har prosessen vært komplisert på grunn av koblingen til det øvrige systemet for straffeforfølgelse.

Prikker i bøtter og spann

Statistikken for de to første års prikkregistreringer foreligger i disse dager. Fasit er 265.999 prikker fordelt på 187.286 saker. Den alt overveiende delen av prikkene stammer fra fartsovertredelser, faktisk så mye som 97,4 prosent. Av andre forseelser er det kjøring mot rødt lys med 1,2 prosent og manglende respekt for vikepliktskiltet med 0,7 prosent, som utgjør de største postene.

Det første førerkortbeslaget, det vil si mer enn åtte prikker, ble gjort i september 2004. Etter to år har 23 førere mistet lappen på grunn av prikkbelastning, mens 546 ligger tynt an idet de har pådratt seg seks prikker. Da får føreren brev i posten.

Har så kjøremønsteret til norske bilister blitt påvirket av prikksystemet? Vel, antall prikker pr måned i gjennomsnitt var i 2004 11.183, mens tilsvarende tall for 2005 var 10.984. Det er en minimal nedgang.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.