KLIMA

Presser på for klimakutt

Trine Skei Grande.
Trine Skei Grande. Bilde: Scanpix
1. mars 2010 - 13:44

Venstre krever at regjeringen snarest mulig kommer i gang med klimakutt på hjemmebane, selv om klimameldingen til Stortinget er utsatt helt til høsten 2011. Allerede i revidert nasjonalbudsjett i mai venter Venstre konkrete tiltak som monner.

Venstres nestleder Trine Skei Grande er lite fornøyd med framdriften i klimaarbeidet.

– Vi beklager at regjeringen nøler i klimaarbeidet og har valgt å utsette klimameldingen. Dette gjør det mer krevende å nå målene for innenlands klimakutt, slik de er nedfelt i klimaforliket, sier Skei Grande til NTB.

Nå går Venstre offensivt ut for å følge opp den såkalte Klimakur-rapporten som ble lagt fram 17. februar. Her la fem tunge, statlige etater fram tiltak og virkemidler for å nå klimamål fram mot 2020. Utredningen viser at dagens virkemidler ikke alene er nok til å nå de utslippsmål regjeringen har satt seg.

Kraftig kur

– Det vil være nødvendig med en kraftig kur for å oppnå målene for utslippskutt i Norge, sa direktørene for Klima- og forurensningsdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oljedirektoratet, Statens vegvesen og Statistisk sentralbyrå.

Venstre følger opp med en liste på 30 konkrete forslag om hvordan målene kan nås gjennom målrettet innsats i alle sektorer. Stikkord er jernbane, kollektivsatsing, energisparing og biodrivstoff. Listen er å regne som et førsteutkast som nå skal behandles videre i Venstres organer.

Skei Grande sier at Venstre ser seg som en pådriver i nye forhandlinger som vil komme på bakgrunn av den varslede klimameldingen.

Venstre vil ha en kraftig opprustning av jernbanen og øker bevilgningene med 30 milliarder over de neste ti år. Kollektivtrafikken skal styrkes med ti milliarder, særlig skal bykommunene stimuleres gjennom lavere takster, hyppigere avganger og tiltak mot biltrafikk.

Grønt næringsliv

Skei Grande mener at Norge, som et av verdens rikeste land, må ta en ledende rolle i å utvikle et samfunn med lave utslipp og samtidig høy levestandard. Dette kan motivere andre land til å gå i samme retning.

Samarbeid med industrien og næringslivet er slik Venstre ser det, avgjørende for å nå målene i klimaarbeidet.

– Tiden er inne for å forene interessene til miljøinteresser og industrien. Venstre tar til orde for en samarbeidslinje som gir industrien frihet, men også ansvar for å følge og gjennomføre kutt, sier Venstres nestleder.

Partiet vil opprette et nytt halvstatlig investeringsselskap (Klimatek) for å sikre næringslivet kapital til omstilling og nyskaping i grønn retning. Selskapet skal ha hovedkontor utenfor Oslo og gis en egenkapital på 500 millioner kroner.

Skattene skal vris i retning av å skjerpe kostnadene ved utslipp og miljøskadelig drift og gi lettelser til dem som opprettholder konkurranseevnen og samtidig kutter i utslippene.

Venstre minner om at klimaforliket fra 2008 mellom regjeringspartiene og Høyre, KrF og Venstre går ut på at norske utslipp skal kuttes med 15-17 millioner tonn CO2 årlig innen 2020, hvorav 12-14 millioner tonn skal tas innen industri, petroleum, transport og byggesektoren. (©NTB)

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.