Presser Dalekovod til å gi arbeiderne lønn

Presser Dalekovod til å gi arbeiderne lønn
PRESSER DALEKOVOD: Statnett krever at det kroatiske entreprenørselslkapet Dalekovod rydder opp og betaler arbeiderne på Sima-Samnanger-linjen ved værskoft. Bilde: Statnett

Som Teknisk Ukeblad tidligere har avslørt, får ikke arbeiderne på Sima-Samnanger-linjen lønn når arbeidet innstilles på grunn av tåke og dårlig vær, såkalt værskoft.

Tåken har til tider gjort det umulig å fly arbeidere og utstyr inn i fjellet der linjen bygges.

EL & IT Forbundet har kalt det sosial dumping, mens Arbeidsmandsforubndet mener det er blitt begått brudd på forskriften for offentlige anskaffelser.

Dalekovod har imidlertid avvist at de har gjort noe galt, og har hevdet at reglene er like i Norge og Kroatia.

Les også:

Snakker ut

Statnett har vært Nekter å snakke om sosial dumping med å svare på kritikken, men i en pressemelding forteller nå konserndirektør Håkon Borgen om Statnetts arbeid med saken.

– Statnett er kjent med at praksis i norsk bygge- og anleggsbransje lenge har vært at det ikke er arbeidstaker som bærer all risiko ved værskoftsituasjoner som leder til stans. Tilsvarende prinsipp skal gjelde i Statnetts prosjekter. Dette har vi meddelt Dalekovod, sier Borgen.

Les også: Bruker samme regler i Norge som i Kroatia

– Strenge krav

Han mener Statnett stiller strenge krav til ivaretakelse av samfunnsansvar i anskaffelsesprosesser. Selskapets leverandører skal overholde Statnetts etiske retningslinjer for leverandører, internasjonalt anerkjente konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning.

Kravene er nedfelt i prosessbeskrivelser og anskaffelsespolicy, samt i Statnetts kontrakter, ifølge Borgen.

– Vi skal selvsagt følge norsk lov og de som arbeider for Statnett, både egne ansatte og ansatte hos entreprenører på oppdrag for selskapet, skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår, sier Borgen.

Han bekrefter, slik Statnett også tidligere har gjort, at Dalekovod ikke gir arbeidere på Sima-Samnager-forbindelsen lønn ved værskoft, og sier Statnett har tatt initiativ til møte med ledelsen i Dalekovod der dette ble tatt opp.

– Vi vil sikre gode løsninger for arbeiderne som jobber på prosjektet, sier Borgen.

Les også: – Statnett bryter lønnsforskriften

Juridisk vurdering

Dalekovod har overfor Statnett klart gitt uttrykk for at de skal følge alle lover og regler som gjelder, og justere praksis ved behov, ifølge Borgen. Dette gjelder også konkret deres avlønning av arbeidere forbundet med værskoft.

For å sikre seg at dette gjøres og at praksis kan forsvares i henhold til alle norske regler som gjelder, vil Dalekovod følge opp med å få utført en egen juridisk vurdering.

I Statnetts rutinemesige oppfølging av entreprenøren gjennomføres det også nå revisjoner for å kontrollere at forholdene i kontrakten etterleves. Dette gjelder også medarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår.

For tiden pågår en planlagt revisjon av disse forholdene, og det er revisjonsfirmaet DeLoitte som har dette oppdraget. Spesielt er Statnett opptatt av helse- miljø- og sikkerhetshensyn, men også arbeidstid og lønnsforhold blir sjekket.

Dersom revisjoner og andre gjennomganger skulle avdekke kontraktsbrudd fra Dalekovods side, vil dette ifølge Borgen bli fulgt opp slik at entreprenøren bringer eventuelle misligheter i orden.

Les også: Entreprenører advarer Statnett

– Dalekovod må betale

– Du sier i pressemeldingen at arbeidstaker ikke kan ta all risiko ved værskoft. Betyr det at de kan ta noe risiko, men ikke all?

– Nei. Vi er veldig tydelige på at vi ikke er fornøyd med den praksisen som har blitt formidlet i pressen, og vil hindre risikoen for at de ikke får betalt over lang tid, sier Borgen til Teknisk Ukeblad.

– Hvem betaler hvis kontrakten med arbeiderne må endres?

– Dette er klart innenfor Dalekovods ansvarsområde. De er tydelige på at de tar ansvaret.

– Er forskriften for offentlig anskaffelse brutt slik Arbeidsmandsforbundet hevder?

– Vi er rimelig trygge på at den ikke er brutt. Vi forholder oss til de regler som gjelder. Vi har ikke brutt forskriften som sådan. Men det er tydelig at Dalekovod har en jobb å gjøre her.

Les også: – Norske entreprenører skal få oppdrag

Justeringer

– På hvilket grunnlag skal dere kreve at Dalekovod betaler penger ved værskoft. Når du mener at Statnett ikke har brutt lover eller forskrifter, mener du da at det er Dalekovod som har gjort det?

– Vi avventer nå gjennomgang fra Dalekovod der de spesielt gjennomgår sine avtaler med sine ansatte, men det er grunn til å tro at det vil medføre justeringer med hensyn til hvordan værskoft er praktisert. Vårt inntrykk er at Dalekovod som stor entreprenør med ambisjoner om fortsatt oppdrag i ulike deler av Europa, ser seg tjent med å få disse forholdene i orden.

Uavhengig av hvor ansvaret er plassert, dreier dette seg om få dager etter det entreprenøren har opplyst oss om. Dermed ligger forholdene godt til rette for at vi økonomisk sett kommer til enighet.

– Men selv om vi formelt er innfor lover og regler, ønsker vi å ta tak i dette, sier Borgen.

Les også: Tåkeprat fra Statnett

Samfunnets penger

– Så som statseid monopolbedrift dere vil gå lenger enn lover og forskrifter krever i å hindre sosial dumping?

– Ja, vi som monopolbedrift forvalter vi samfunnets penger. Vi skal alltid stille krav til leverandører. Men samtidig kan ikke drive kostnadene utover et visst nivå. Men det er helt naturlig at kontraktene i fremtiden vil være mer eksplisitte på krav til avlønning ved værskoft.

– Når vil Dalekovods juridiske undersøkelse konkludere, slik at arbeidernes vilkår eventuelt kan endres?

– Vi har hatt møte med toppledelsen i Dalekovod. De har fått litt tid på seg til å gjøre sine vurderinger og komme opp med ordentlige svar. Vi er rimelig trygge på at dette vil la seg løse. Det kan gå noen uker, sier Borgen.

– Vil arbeiderne få etterbetalt for tidligere værskoftdager da de ikke har fått lønn?

– Dette ansvaret ligger under Dalekovod. De må gå inn og se hvordan dette har slått inn.

Les også: Aksjonistene nekter å gi seg i Hardanger

Dalekovods ansvar

– Hvem har hovedansvaret for at reglene her ikke brytes, Dalekovod eller Statnett?

– Det er Dalekovod som har hovedansvar. Og så skal vi hele tiden følge med så godt vi kan med kontinuerlig overvåking og stikkprøvekontroll.

Borgen sier Statnett ikke visste om Dalekovods praksis, og at han er glad saken er avdekket slik at det kan ryddes opp.

Les også: – Uheldig samrøre i kraftbransjen

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.