Posisjonerer skip

Kongsberg Maritimes datterselskap, Kongsberg Simrad, har undertegnet kontrakter med to Singapore-verft til en samlet verdi av ca. 27 mill. kroner.

Kongsberg-selskapet har inngått to kontrakter med for levering av systemene til seks offshore supplyskip, som bygges ved to ulike verft i Singapore for det amerikanske rederiet Tidewater Marine i New Orleans. Kontraktene er verdt 27 millioner kroner og inneholder opsjon på leveranser til ytterligere tre skip.

Dynamisk posisjonering betyr at propeller holder et skip i riktig posisjon i forhold til vind, strøm og bølger. Avanserte målesystemer sørger for å gi motorer og propeller nødvendig informasjon til å motvirke kreftene som virker på skipet.

Kontraktene er inngått med de to Singapore-verftene Singapore Technologies Marine Ltd. og Yantai Raffles Shipyard Pte Ltd. Alle seks systemene skal leveres i løpet av 2001/2002, og føyer seg inn i rekken med tidligere leveranser til to Tidewater-skip i 2000, skriver Kongsberg-selskapet i en pressemelding.

Tidewater Marine eier og opererer verdens største flåte med supply- og ankerhåndteringsfartøyer og betjener så å si hele den internasjonale offshorebransjen, hevder Kongsberg-gruppen.

Kongsberg Maritime er blant verdens ledende selskaper innen marin informasjons-teknologi. Kongsberg Maritime hadde en omsetning på 2.983 mill. kroner i 2000 og har til sammen ca. 2300 ansatte i mer enn 20 land.

Les mer om: