SAMFUNN

Polyteknisk byr opp til dans

UTFORDRER: Generalsekretær Polyteknisk Forening, Rita Westvik, utfordrer oss til å ta noen nye dansetrinn denne våren.
UTFORDRER: Generalsekretær Polyteknisk Forening, Rita Westvik, utfordrer oss til å ta noen nye dansetrinn denne våren.Bilde: RAGNA KRONSTAD

PLENUMSMØTERBalanse

07. mars 2006 16:00 - 21:00 - Elvebakken vgs, Vestre Elvebakke 3

Tre presidenter; Marit Stykket fra NITO, Marianne Harg fra Tekna og Rita Westvik inviterer til dialog: Hvordan samspiller biologi og kultur i oss og mellom oss? Hvordan blir kjønnsrollene i fremtiden? Er like rettigheter alltid rett? Kan liv og arbeids-liv balanseres? Kan individuell frihet og kollektivets behov forenes? 3 par presidentøyne ser på den lille forskjellen i den store sammenhengen. Kåserier og dueller med markerte personer i den offentlige debatt.eNorge: Fra venterommet til MinSide

14. mars 2006 19:00 - 21:30 - Håndverkeren

Får vi nye barrierer når skranker og venterom blir erstattet med nettsider og chatting med saksbehandlere? Regjeringen har som målsetting at flest mulig offentlige tjenester skal på nett. Som i nettbanken skal vi bli våre egne saksbehandlere. Men vil e-forvaltning gi den forventede effektiviseringen av det offentlige - og hvordan skal en slik gevinst i såfall realiseres? På møtet diskuteres det også om de nye systemene kan ivareta personvern og samfunnssikkerhet.Bærekraftige tanker om fremtidens energiomlegging

28. mars 2006 19:00 - 21:30 - Håndverkeren

Det moderne samfunnets energibehov synes grenseløst, mens de fossile energiressursene er endelige og uttømmelige. Allikevel forbruker vi olje, kull og naturgass i et tempo som setter klimaet i fare og driver prisene i været. Verdenssamfunnet står overfor store utfordringer for å møte fremtidens energibehov, men også med hensyn på økonomi, miljø, velferd og sikkerhet. Hvilke fremtidsscenarier kan vi se for oss? Hvordan kan Norge og norsk næringsliv bidra til en nødvendig global energiomlegging? Hvordan skal vi bruke vår kompetanseplattform til bærekraftig næringsutvikling i Norge og i utlandet?

Internasjonalisering

Norge som fredsnasjon - myte eller realitet, treffende eller upassende

24. april 2006 19:00 - 21:00 - Nobels fredssenter, Vestbanen

Er det riktig å beskrive Norge som en fredsnasjon, eller kan dette oppfattes som upassende selvskryt? Hvordan blir vi egentlig betraktet av omverdenen? Hva er det som i tilfelle gjør oss til en fredsnasjon? Hvordan henger vårt engasjement i fredsprosesser sammen med den øvrige utenrikspolitikken? Utenriksminister Jonas Gahr Støre skal prøve å svare.

Styringsutfordringer i hovedstadsområdet

23. mai 2006 19:00 - 21:30 - Håndverkeren

I løpet av våren 2006 legger regjeringen frem en stortingsmelding om hovedstadens roller og styringsutfordringer i Oslo-regionen. Utredninger viser at det er særlig store styrings- og samordnings- utfordringer innenfor areal- og transportpolitikken. Det er også potensiale for å styrke den regionale vekst- og innovasjonsevnen i hovedstadsområdet. Samtidig går debatten om fylkeskommunens fremtid og regionalisering av landet. Hvordan vil regjeringen og ansvarlige politiske myndigheter i Osloregionen gripe fatt i disse utfordringene?Sjekk: www.polyteknisk.no for flere detaljer ang. Gambiatur og gruppemøter.

– Vi vil være med på å sette dagsorden, sier Rita Westvik med stor overbevisning.

- Vi har et sterkt fokus på å bygge nettverk med forskjellige partnere, sier hun.

Fredsbygging

Westvik viser til foredraget på Nobels Fredssenter på Vestbanen i Oslo som et eksempel på Polyteknisk Forenings nettverksbygging.

PFs internasjonale gruppe arrangerer sammen med Nobels Fredssenter , NUPI og Telenor, foredraget Norge som fredsnasjon med Utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Bragder

– Å utvikle samarbeid og være en brobygger mellom ulike faggrupper er en ingeniørbragd i seg selv, sier Westvik.

Samtidig som programmet bærer preg av å være et resultat av mange kloke hoder, preges også programmet i vår av kulturinnslag.

Metafor

– At mennesker som lar seg berøre av kunst og kultur er et kjennetegn på ethvert sivilisert samfunn. I vårprogrammet bruker vi dans som metafor for det komplekse samfunn og illustrasjonene er laget i samarbeid med koreografen Kjersti Alveberg. Det å tenke nytt og annerledes er noe man har god erfaring med fra i kulturlivet . Disse erfaringene er ikke godt nok utnyttet i næringslivet. Men kunst er også i seg selv berikende. Mennesket er ikke bare materie, sier Westvik.

Ganbia-tur

Aller mest spent er hun på turen til Gambia som Polyteknisk Forening arrangerer rundt påsketider.

– Polyteknisk Forening er et kunnskapsbasert nettverk for samfunnsengasjerte mennesker. Med denne turen til Gambia fylle vi et ansvar. Vi tenker globalt og ønsker sette søkelys på FNs tusen års mål. Reisen vil innholde kultur, teknologi, naturoppleveler og kompetanseutveksling.

Mye likt

Reisen er rettet mot både offentlige og private virksomheter som kan tenke seg et samarbeid med Gambia. Westvik mener mulighetene er store.

- Det er ingen tidsforskjell, det er et fredlig folk og myndigheter legger til rette for investeringer, sier den engasjerte presidenten. Alle detaljer rundt turen er ikke klare ennå, men hun kan forsikre om at det blir billige hotell- og flybilletter.

Kjønnsdebatt

Et annet møte Westvik gleder seg til er møtet 7. mars hvor Polyteknisk Forening sammen med Nito, Tekna og Civita, inviterer til tankesmier og plenumsmøte på Elvebakken Skole.

Møtet skal ta for seg samspillet mellom biologi og kultur, som et bidrag til kjønnsdebatten.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi tenker nytt. Elevbakken er et ellers fantastisk og urbant møtested og det kan bli en kulturnode i miljøet rundt Akerselva i Oslo.

Plenumsmøtene til Polyteknisk Forening er åpne for alle.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.