NETTARKIV

Politikerne må følge opp

Mye tyder på at konkurranse og manglende kontroll i den senere tid har ført til dårligere vann- og avløpsanlegg (se bl.a. TU nr. 37/02). Hvis ikke kommunene følger opp med krav om kompetanse, god kontroll og forbedret tilsyn, risikerer vi at opplæringen av de som utfører reparasjon og legging av vann- og avløpsledninger ikke får den ønskede effekt.

Ca. 7000 personer i Norge har nå gjennomført ADK-kurs (Anlegg, drift og kontroll), og på den måten skaffet seg kompetanse til å bygge gode anlegg og foreta fagkyndige reparasjoner og utskiftninger. Dette er både kommunale arbeidstagere og privatansatte entreprenører og rørleggere.

Opplæringen er styrt gjennom et samarbeid mellom Maskinentreprenørenes Forbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Norvar og kommuner. Det er viktig at alle kommuner gjennom sitt normverk og/eller ved godkjenning av byggesaker stiller krav om dokumentasjon av kompetanse med et ADK-sertifikat.

Norvar har også utarbeidet en mal for forenklet VA-norm som på sikt skal føre til at kommunene stiller ens krav med henvisninger til VA/Miljø-blad og standarder. På den måten vil kommunene kunne frita seg selv fra arbeid med ajourføring og modernisering av sine VA-normer. Standarder og VA/Miljø-blad vedlikeholdes av utgiverne.

VA/Miljø-blad er veiledende normer som utarbeides med bakgrunn i kunnskap i det norske VA-miljøet og under hensyntagen til internasjonale standarder.

Ved disse initiativ: ADK-undervisning, Mal for VA-norm og VA/Miljø-blad har kommunene, med Norvar som drivkraft, egentlig overtatt det ansvaret de fikk i fanget da SFT nedla sin veiledningsvirksomhet som en del av sin nye strategi i 1992/93.

Det er viktig at politikerne er oppmerksom på det målbevisste arbeidet som gjøres på dette området og stiller spørsmål til sine etater om egen kommune drar nytte av disse tiltakene.

Øistein Torgersen

sekretær for Styringsgruppen for opplæringsordning ADK

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.