– Polen kan bli et nytt Norge

– Polen kan bli et nytt Norge
POLSK EUFORI: Polen kan bli et nytt Norge, tror utenriksminister Radoslav Sikorski. Bilde: Lukasz Cynalewski / AG

Anslagene av sannsynlige skifergassreserver på ca. 1 500 BCM, eller gassvolumer tilsvarende et Troll- og et Ormen Lange-felt til sammen, har skapt euforiske tilstander i polsk offentlig debatt.

Mest euforisk av dem alle er utenriksminister Radoslav Sikorski, som har gjort seg mest bemerket med uttalelsen: " Skifergass er i ferd med å revolusjonere det globale gassmarkedet. Om 10–15 år kan Polen bli et nytt Norge" – med en klar hentydning til Norges posisjon som ledende leverandør av naturgass i Vest-Europa.

60 nye letelisenser

Bakgrunnen for Sikorskis optimisme er at det polske miljøministeriet i løpet av de siste to årene har delt ut over 60 letelisenser for skifergass i landet.

I hovedsak er det kjente nordamerikanske selskaper som Talisman Energy, ExxonMobil, ConocoPhillips og Chevron som, oppmuntret av gode resultater hjemme, har gyvet løs på undergrunnen i det europeiske landskapet.

Ifølge GASH, Shale Gas in Europe, og undersøkelser som er gjort av amerikanske forskere, har Polen det aller største skifergasspotensialet i Europa.

Kan ta fem år

En av Polens ledende geologer, Henryk Jesierski, mener det vil ta opptil fem år før noen kan vite hvor mye gass som befinner seg i strukturene under bakken, og at det kan ta ytterligere 10 til 15 år før utvinningen eventuelt kan begynne.

Allerede i fjor sommer ble letearbeidet intensivert, da en rekke selskaper begynte å bore i de mest lovende områdene.

Det statlige polske olje- og gasselskapet, PGNiG, har også satset tungt på skifergassundersøkelser, og er i løpet av de siste to årene tildelt hele 11 letelisenser.

Parallelt pågår prosjekteringen av Amber Stream, et transmisjonsrør som har ambisjoner om å knytte de baltiske statene og Polen tettere sammen i et forpliktende energisamarbeid.

Som det går frem av kartet, går traseen for den prosjekterte rørledningen like ved eller like over to av de største skiferstrukturene i landet.

AMBER STREAM: Skifergassreservene ligger strategisk nær den planlagte Amber Stream. (Kart: PGNiG).
AMBER STREAM: Skifergassreservene ligger strategisk nær den planlagte Amber Stream. (Kart: PGNiG). Kart: PGNiG

Store kostnader

En av dem som har helt litt malurt i eufori-begeret, er presidentkandidaten Bronislav Komorovski, som har påpekt de store kostnadene ved å produsere gassen og de miljøkonsekvensene som er forbundet med uttak av skifergass.

– Polen må vurdere alle tenkelige følger av en slik industri før vi sier ja til å gå videre, sa han under et besøk i London. Komorovski hevdet blant annet at skifergassproduksjon vil kreve åpne dagbruddanlegg, og at det vil være svært ødeleggende for det polske landskapet.

Polen bruker årlig vel 15 BCM naturgass, hovedsakelig importert fra Russland. I fjor høst inngikk PGNiG en ny kjøpsavtale med Gazprom, og det råder neppe noen gasskrise i landet. Polen har i tillegg egne konvensjonelle gassreserver på nærmere 110 BCM, som med et forsiktig uttak på dagens nivå kan vare i over 25 år.

Les også:

Kina holder tilbake skifergass

Skifergass «verre enn kull»

Ingen skifergass i Sverige

Hemmeligholder skifergass-resultat

Tror på fossil vekst

Les mer om: