Polen bygger opp missil-kompetanse ved hjelp av norsk teknologi 

Nytt Kongsberg-anlegg under bygging ved Warszawa.

Polen bygger opp missil-kompetanse ved hjelp av norsk teknologi 
NSM brukes som kystartilleri i Polen. Foto: WZE

Polen var den første eksportkunden av Naval Strike Missile (NSM) for ti år siden og har senere kjøpt flere kongsbergmissiler til sitt kystartilleri.

Gjenkjøpsavtalene i kjølvannet av disse kontraktene er meget verdifulle for landets forsvarsindustri.

Polens ambisjon, i tillegg til å bygge forsvarsevne, er å bygge missilkompetanse og på sikt utvikle egne presisjonsvåpen.

Les også

NSM-vedlikeholdssenter

NSM er tuftet på en stor norsk missilarv og er utviklet av Kongsberg og Forsvarets forskningsinstitutt i samarbeid med Sjøforsvaret. 

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) vant den første eksportkontrakten for NSM i desember 2008, til den polske marinen.

Mens Norge benytter kryssermissilene om bord på fregatter og kystkorvetter, har Polen missilene stående på land. Her er utskytingskassene montert på lastebiler tilsvarende luftvernsystemet Nasams. Polen bruker for øvrig kommando- og kontrollsenter fra Nasams i sitt NSM-kystforsvar. Radaren, kommunikasjonssystemet og kjøretøyer som frakter utskytningsramper er levert av polsk industri.

Utstyr for 660 millioner kroner ble i 2010 supplert med flere missiler og logistikkutstyr verdt 800 millioner kroner. En ny, tilsvarende kontrakt på en skvadronstørrelse ble inngått i 2014. Den var verdt 1,3 milliarder kroner.

I forbindelse med den første kystartillerikontrakten ble det inngått en gjenkjøpsavtale som forplikter Kongsberg til en skrittvis utvikling av et vedlikeholdssenter i Polen for NSM og tilhørende kommando- og kontrollsystem i samarbeid med Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA (WZE).

Les også

Nytt anlegg ved årsskiftet

KDA skriver i en epost til Teknisk Ukeblad at det allerede er etablert kompetanse til å utføre vedlikehold på kommando- og kontrollsystem og missilutskytningsramper som en del av denne avtalen.

– Den polske marinens anskaffelse av NSM kystforsvarssystem nummer to i desember 2014 utløste neste steg i utviklingen av NSM-vedlikeholdssenter. Dette innebærer å etablere økt evne til vedlikeholdsmessig håndtering av NSM. Mesteparten av gjenkjøpsavtalen er gjennomført av Kongsberg og godkjent av polske myndigheter. Senteret vil være fullt operativt fra 2020, opplyser selskapet i en epost til Teknisk Ukeblad.

Den polske avisa Rzeczpospolita forteller at det er meget store forhåpninger til det utvidede NSM-anlegget som skal stå klart i Zielonka, like øst for hovedstaden Warszawa, ved årsskiftet.

Direktør Sebastian Chwałek i det statseide forsvarskonsernet PGZ, som WZE er en del av, mener de kan bygge opp missilkompetanse som kan ta med seg videre i andre prosjekter.

Han sier dessuten at selve anlegget, som blant annet gjør dem i stand til å utføre midtlivsoppgraderinger på NSM, også kan brukes til andre missilprosjekter PGZ er involvert i. Selskapet påpeker i tillegg at gjenkjøpsforpliktelser knyttet til kjøp av PAC-3 MSE fra amerikanske Lockheed Martin også bidrar i samme retning. Landet bestilte i fjor to Patriot-batterier som ledd i luftvernprogrammet Wisła.

Les også

Landbasert NSM også i USA

NSM har altså i flere år har blitt brukt til landbasert sjøforsvar i Polen. I fjor sommer testet den amerikanske hæren samme konsept på den store øvelsen Rimpac, noe som kan ha vært en av flere medvirkende årsaker til at US Marine Corps i mai besluttet å innføre NSM i sin eksisterende styrkestruktur. For ganske nøyaktig ett år siden valgte US Navy samme missil som nye langtrekkende våpen til sine såkalte LCS-skip og kommende fregatter.

I USA har partneren Raytheon etablert produksjon av utskytningsrampe («launcher») og sluttsammenstilling av NSM-missil og -launcher. Ifølge KDA har denne produksjonslinja potensial for videre utvidelse, men at dette styres av behovet.

Da Malaysia i fjor valgte NSM til sine nye fregatter, fattet de beslutningen blant annet på bakgrunn av testresultater fra Norge og Polen, ifølge opplysninger Teknisk Ukeblad tidligere har fått.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.