Plastarbeid farligere enn smelteverk

Plastarbeid farligere enn smelteverk
TRYGG: Det ser farlig ut, men statistikken viser noe annet. Arkivfoto Bilde:

Et internettbasert verktøy som måler personsikkerhet kan avsløre de mest utsatte industriarbeidsplassene i Norge. Verktøyet viser at hele den norske prosessindustrien er på nivå med snittet for kjemisk industri i Europa, mens aluminiumindustrien kommer klart bedre ut.

– Aluminiumindustrien var i 1999 den industribransjen som hadde minst fravær per ansatt på grunn av skader på arbeidsplassen, med bare 0,16 fraværsdager per årsverk. Risikoen for å bli skadet er fem ganger høyere i plastbearbeidende industri enn i aluminium, sier fagsjef Sverre A. Høstmark i Prosessindustriens Landsforening (PIL) . Han har ledet utviklingen av rapporteringsverktøyet.

PIL er norsk forvalter av HMS-nettverket Responsible Care, som har utviklet rapporteringsverktøyet som gjør det mulig å sammenlikne helse, miljø og sikkerhet (HMS) mellom bransjer og enkeltbedrifter i Norge.

Les mer om: