Plasserer Vegtilsynet på Voss

Plasserer Vegtilsynet på Voss
samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Bilde: Scanpix

Det er Samferdselsdepartementet som etter stortingsbehandlingen av saken sist høst, nå gjør klart at det nye Vegtilsynet skal være på plass til neste år.

- Tilsynsoppgavene til Statens vegvesen skal legges til en egen enhet direkte under vegdirektøren. Det skal være et tydelig organisatorisk og styringsmessig skille mellom tilsynsvirksomheten og den andre veirksomheten i etate, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Vegtilsynet får ved oppstart 5-10 ansatte. Det skal blant annet føre tilsyn med at staten, fylkeskommunene og kommunene har nødvendige system for å oppfylla fastsatte krav til sikkerhet.Les mer om: