TUNNELER

Planlegger ny oppstart på Rogfast: Vegvesenet inviterer entreprenører til  informasjon om kommende kontrakter

Noe av det siste Stortinget gjør før de tar juleferie, blir å gi klarsignal til videre utbygging av E39 Rogfast.

Rogfast_webkart_2012
Rogfast_webkart_2012
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
10. des. 2020 - 11:34

Derfor er Statens vegvesen ved utbyggingsdivisjonen allerede ute og inviterer til møte med informasjon om kommende entrepriser for E39 Rogfast.

6. januar inviterer de til digitalt møte om prosjektet, der entreprenører og rådgivere kan gi innspill på ulike deler av prosjektet.

Her vil prosjektleder Tor Geir Espedal og andre fra hans team orientere om nærmere om status for de enkelte entreprisene:

  • E15 Kvitsøytunnelen og vei i dagen på Kvitsøy
  • E02 Boknafjordtunnelen midt
  • E03 Boknafjordtunnelen sør
  • E04 Boknafjordtunnelen nord
  • E07 Elektro
  • Krav til ytre miljø i prosjektgjennomføringen
  • Geologiske forhold

Møtet skal gjennomføres på Teams, og for å sikre god teknisk gjennomføring av møtet, er det satt et tak på antall møtedeltakere på maks 200 personer. Påmelding skjer til ole.christian.espedal@vegvesen.no innen 18. desember.

I etterkant av møtet ønsker Statens vegvesen å gi muligheter for individuelle samtaler for entreprenører og rådgivere som ønsker det. Samtalene vil foregå i januar/februar 2021.

HAV Group har designet fergene til Fjord1 og skal levere elektriske og autonome system og funksjoner. Fergene skal inn på E39 Lavik-Oppedal i september 2026.
Les også

Fjord1: : Velger Tyrkia som byggested for selvkjørende ferger

Øker statlig finansiering

Det var vesentlig høyere tilbud enn antatt som gjorde at Statens vegvesen så seg nødt til å avlyse den første av tre store tunnelkontraktene, Kvitsøykontrakten. Prognosen for sluttkostnad ville slik tilbudene lå, ende over kostnadsrammen som var vedtatt av Stortinget, og prosessen måtte stoppes.

Nå har det vært en bred gjennomgang av prosjektet der kostnadsoverslaget, gjennomføringsstrategi og forutsetninger for finansieringsopplegget er vurderte på nytt. 

Blant annet er det avdekket at bompengeselskapet ikke klarer å finansiere sin del av investeringskostnadene på grunn av økt byggetid og begrensninger i den fylkeskommunale lånegarantien.

Forslag til ny finansieringsplan for prosjektet viser derfor at det er nødvendig å øke den statlige finansieringsdelen av prosjektet.

Flere strekninger på E39 og E18 i Agder og Telemark kan være krevende å holde åpne om vinteren.
Les også

Kontrakt til 731 mill. skal gi færre problemer

Uenige om kostnadsrammen

Basert på oppdatert kostnadsanslag har Statens vegvesen foreslått en ny styringsramme på 20.600 millioner 2020-kroner og en ny kostnadsramme på 22.530 millioner 2020-kroner.

En ekstern kvalitetssikrer har også sett på kostnadsoverslagene, og deres anbefaling er en revidert styringsramme på 19.500 millioner kroner og kostnadsramme på 24.800 millioner kroner.

Vurderingen av de geologiske forholdene er det som gjør at kostnadsoverslagene er såpass forskjellige.

Samferdselsdepartementet har klokelig valgt de høyeste tallene fra begges vurderinger, og anbefalingen til Stortinget er å vedta en styringsramme på 20.600 millioner kroner og kostnadsramme på 24.800 millioner kroner.

Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter. <i>Bilde:  Statens vegvesen / Norconsult</i>
Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter. Bilde:  Statens vegvesen / Norconsult
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.