Planlegger landbasert oppdrettsanlegg som skal ligge seks meter under havnivå

Håper å kunne starte byggingen til høsten.

Planlegger landbasert oppdrettsanlegg som skal ligge seks meter under havnivå
Helgeland Miljøfisk planlegger å pumpe sjøvann til et høydebasseng. Illustrasjon: Helgeland Miljøfisk

Selskapet Helgeland Miljøfisk forventer å kunne starte byggingen av et landbasert oppdrettsanlegg med en årlig produksjon på 40.000 tonn i løpet av høsten. Det forutsetter at de får de nødvendige tillatelsene fra fylkeskommunen.