Planlegger hydrogenferge mellom København og Oslo

Planen er at fergen skal gå på kun hydrogen, noe som vil kreve de største brenselcellesystemene i maritim sektor.

Planlegger hydrogenferge mellom København og Oslo
Et partnerskap med DFDS i spissen vil utvikle hydrogenferge mellom Oslo og København. Illustrasjon: DFDS

Europa Seaways er det foreløpige navnet på fergen som kan komme til å trafikkere strekningen Oslo - Frederikshavn og København fra 2027. DFDS har søkt om EU-støtte for å kunne realisere 100 prosent hydrogenframdrift på fergen.