Planlegger å bruke fem milliarder på veiene i Innlandet de neste fire år

Men nøkterne beregninger viser at det vil koste ca. 4,4 milliarder å ta igjen forfallet på de nesten 7000 kilometerne med fylkesvei i Innlandet.

Prosjektleder Hilde B. Bye har snart møtt alle regionene i Innlandet og presentert forslaget til handlingsprogram for fylkesvegene fra 2022 til 2025.
Prosjektleder Hilde B. Bye har snart møtt alle regionene i Innlandet og presentert forslaget til handlingsprogram for fylkesvegene fra 2022 til 2025. Foto: Ingrid Øvsteng, Innlandet fylkeskommune
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
28. apr. 2021 - 11:55

I forslaget til handlingsplan for fylkesvegene i Innlandet fylkeskommune for årene 2022-2025, planlegger fylket å bruke nærmere fem milliarder kroner på vegene sine i denne fireårsperioden. Utgiftene til drift har økt ganske kraftig etter at driftskontraktene på riks- og fylkesveger ble splittet opp. Dermed blir det mindre penger til løpende vedlikehold.

Fylkeskommunen har satt av om lag tre milliarder kroner til daglig drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i perioden 2022-2025. Dette kommer i tillegg til summen på 1,9 milliarder som er satt av til investeringstiltak.

Regionmøter om innholdet

Prosjektleder Hilde Bye er i disse dager i ferd med å fullføre en runde med digitale møter med alle de ti regionene i Innlandet.

På møtene får politikere og administrasjon vite mer om hvordan fylkeskommunen har tenkt å bruke rundt 1,9 milliarder i investeringsmidler i den første vegplanperioden etter at Hedmark og Oppland ble slått sammen.

Deltakerne får anledning til å stille spørsmål om handlingsprogrammet og gjøre avklaringer, før de sender høringsuttalelser til fylkeskommunen. Høringsfristen er 22. mai.

Etter dette skal prosjektgruppa sammenfatte uttalelsene og legge fram et endelig forslag til handlingsprogram i oktober, opplyser fylkeskommunen på sine nettsider.

Handlingsprogrammet skal gjelde i fire år fra 1. januar 2022 og gi føringer for investeringene de første to årene etterpå, altså fra 2025 til 2027.

Ønsker om flere prosjekt

På de fleste møtene med regionene er også samferdselssjef Aud M. Riseng og seksjonssjef Hanne Finstad med. Prosjektleder Hilde Bye forteller at samferdselsavdelingen har stor nytte av dialogen med kommuner, regioner og næringsliv.

- Vi får mange positive tilbakemeldinger, selv om alle savner noen av prosjektene de synes er viktige i sin region. Noen kommuner tar opp spesielle behov for opprusting av fylkesvegene og flere gang- og sykkeltiltak, fordi de har byer med mye trafikk. Andre viser til et stort antall hytter i kommunen, og dermed flere deltidsinnbyggere, sier Hilde Bye.

Stort forfall på fylkesveiene

Alle kommunene er opptatt av at fylkesvegene har forfalt kraftig etter mange år med knappe vedlikeholdsmidler. Nøkterne beregninger viser at det vil koste ca. 4,4 milliarder å ta igjen forfallet på de nesten 7000 kilometerne med fylkesveg i Innlandet.

- Det er også mange som ønsker seg flere gang- og sykkelveger i distriktene, sier Hilde Bye.

- Noen er opptatt av rassikring, som ikke lenger er et område som får øremerkede midler fra staten. Vi får også mange innspill som går på opprusting av de lengste fylkesvegene, som til dels også er omkjørings- og beredskapsveger for riksvegene. Det gjelder først og fremst fylkesvegene 33, 24 og 30.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.