SAMFERDSEL

Planlagt veipropp

Kart illustrasjon over veisystemet i og rundt Bjørvika - planlagt og ønsket.
Kart illustrasjon over veisystemet i og rundt Bjørvika - planlagt og ønsket.

Det er stor politisk enighet om at Oslo trenger en senketunnel i Bjørvika.

Ikke minst hensynet til den nye operaen gjør at det er blitt fart i planene for å koble sammen Festningstunnelen med tunnelsystemet i Ekebergåsen og med Mosseveien.

Forslaget som nå utredes går ut på å bygge ut en seksfelts senketunnel. Den skal ta imot årsdøgnstrafikken på 106.000 biler, som er summen av trafikken på Mosseveien og gjennom Ekebergtunnelen i dag pluss kommende trafikkvekst.

Bordet fanger

Mosseveien har vært et trafikalt problem i over 30 år. På tross av en del utvidelser er dette fremdeles en tofelts vei med flere lyskryss. Siden 1997 har ikke årsdøgnstrafikken økt og ligger på 31.000. Grunnen er ikke at Mosseveien løser behovet for trafikkavvikling, men at veiens kapasitet har stanget i taket.

Selv om E6 over Ryen til Vinterbro skulle bli bygget ut til fire felter, noe som etter dagens planer vil ta 15 år, vil ikke dette løse problemet på Mosseveien. Mange politikere i Oslo har lenge ønsket seg en løsning og gjennom årene har det ikke manglet på forslag. Nå ser det ut til å gå mot en firefelts tunnelløsning finansiert gjennom et såkalt offentlig-privat samarbeid - OPS. Likevel vil en slik utbygging ta lengre tid enn å bygge senketunnelen i Bjørvika, og da kan det allerede være for sent. Hvis Bjørvikatunnelen bygges med seks felter, vil den ikke ha kapasitet til å ta imot en utbygget Mossevei.

- Nå må vi ta til vettet og evne å se hele veisystemet, og den fremtidige utviklingen av det som blir Norges største trafikkryss, under ett, sier sivilingeniør Arvid Ystad. Han er opprinnelig fra Moss og har interessert seg for den manglende satsingen på Oslos sydforbindelse gjennom en årrekke.

Ystad peker på at hvis ikke utbyggingen av Mosseveien til fire felter sees i sammenheng med Bjørvikatunnelen, så fanger bordet, og resultatet kan bli en gedigen propp i det som vil bli Norges viktigste trafikknutepunkt. Da vil de som jobber i Oslo, oppleve stillestående kø i hele Festnings- og Bjørvikatunnelen i ettermiddagsrushet.

Prioriterer kollektiv

Samferdselsministeren har bedt Vegdirektoratet prioritere en utredning om Mosseveien i tunnel, nettopp for å se denne i sammenheng med den nye Bjørvikatunnelen, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Alfred Bjørlo.

Han heller kaldt vann i blodet på dem som ser for seg en slutt på køen i en ny Mosseveitunnel.

- Poenget med den nye tunnelen er ikke å bedre kapasiteten på Mosseveien for privatbilister, men å forbedre forholdene for kollektivtransporten og hindre trafikkbelastningen på villaveier som skjer i dag.

Av de fire feltene på den nye veien er det derfor sannsynlig at to vil bli forbeholdt kollektivtransport.

Ingen planer

Til tross for utallige forslag opp gjennom årene, konkluderer Statens vegvesen i et brev til Samferdselsdepartementet nylig at:

" Et vegprosjekt på E18 Mosseveien med tunnel(er) inn mot Oslo fra sør mangler utredninger, planer og finansiering. Det kan antydes behov for minst 5 år med planlegging, inklusive eventuell tilrettelegging for OPS, før prosjektet kan være klart for gjennomføring. Prosjektet kan derfor tidligst være aktuelt for oppstart etter 2008.

Prosjektet bør omtales i Nasjonal transportplan 2006-2015. På nåværende tidspunkt har vi imidlertid ikke nødvendig grunnlag for å kunne vurdere og eventuelt foreslå et prosjekt for gjennomføring. Etter vårt syn vil det fortsatt gjenstå mange uavklarte forhold når Samferdselsdepartementet skal legge fram planen tidlig i 2004."

Vegvesenet sier selv i reguleringsplanen, som er basert på dagens Mossevei uten utbygging, at det på tross av seks felter vil kunne oppstå køer og treg avvikling på grunn av mye trafikk i forhold til hele systemets tåleevne. Planen peker også på at en eventuell ubygging av Mosseveien vil gi større kapasitetsproblemer i Bjørvikatunnelen, som i så fall trenger en utvidelse.

Det ser derfor ut til at planleggerne utsetter problemer i Bjørvikatunnelen for å spare penger. Men når en løsning kommer på Mosseveien, vil køene forflytte seg ned i senketunnelen. Da er det neppe teknisk-økonomisk mulig å ettermontere to felt til i senketunnelen.

Mot normalt

Når staten planlegger med trafikkvekst, er det vedtatt at den skal være 1 prosent årlig. All erfaring tilsier at dette er feil. Trafikkveksten er langt høyere.

Siden begynnelsen av 90-tallet har trafikkmengden fra sør økt med 3,5 prosent årlig. Det at Mosseveien er sprengt, har bare gjort at trafikken har gått via E6 over Ryen og på villaveier på Nordstrand. Hvis en slik vekst legges til grunn, vil årsdøgnstrafikken etter 20 år, som er den normale planleggingshorisonten til Vegdirektoratet, komme opp i 249.000 biler.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.