BYGG

Plan- og bygningsetaten i Oslo har gitt tillatelse til rivingen av Y-blokka – mot sin vilje

– Det er ikke en hemmelighet at vi hadde ønsket å bevare Y-blokka, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Fylkesmannen i Oslo og Viken godkjenner vedtaket om riving av Y-blokka, men ber regjeringen vurdere saken på nytt.
Fylkesmannen i Oslo og Viken godkjenner vedtaket om riving av Y-blokka, men ber regjeringen vurdere saken på nytt. Bilde: Heiko Junge / NTB scanpix
16. des. 2019 - 13:09

Plan- og bygningsetaten i Oslo har gitt tillatelse til rivingen av Y-blokka, men ønsker likevel å bevare bygningen og ber Statsbygg om å vente med riving.

Etaten ga sin igangsettingstillatelse fredag, men legger ikke skjul på at etaten ikke ønsker at bygningen i regjeringskvartalet skal rives.

– Det er ikke en hemmelighet at Plan- og bygningsetaten hadde ønsket å bevare Y-blokka, men regelverket er klart: Vi måtte gi rivetillatelse siden riving er fastlagt i statens reguleringsplan, og nå er også igangsettingstillatelsen til riving gitt, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Omgjøringsbegjæring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandler fortsatt en omgjøringsbegjæring i saken fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Historien om Y-blokka

* 1969: Y-blokka står ferdig i regjeringskvartalet. Det er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne», som sees på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen.

* 22. juli 2011: Blokka blir skadd i bombeangrepet mot regjeringskvartalet.

* Juni 2013: Konseptvalgutredningen anbefaler å rive Y-blokka. Det vises til høye kostnader ved bevaring og at man kan utnytte plassen bedre.

* Mai 2014: Regjeringen beslutter at Y-blokka og flere andre bygg skal rives. En årsak er hensynet til sikkerheten, ettersom bygget ligger delvis over hovedveien Ring 1.

* Juni 2014: Statsbygg får i oppdrag å starte arbeidet med reguleringsplan for nytt regjeringskvartal.

* Juni 2016: Forslag til reguleringsplan sendes på høring. Det kommer 140 innspill om å bevare Y-blokka, blant annet fra Riksantikvaren.

* Oktober 2016: Oslo bystyre behandler reguleringsplanen. Flertallet, Ap og Høyre, støtter riving.

* Februar 2017: Regjeringen vedtar reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet.

* September 2018: Regjeringen legger fram ny skisse for regjeringskvartalet.

* Juni 2019: Stortingsflertallet slutter seg til regjeringens forslag til nytt regjeringskvartal. SV får ikke støtte for et forslag om delvis bevaring.

* Juli 2019: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir tillatelse til å rive hele Y-blokka.

* November 2019: Fylkesmannen slår fast at rivingsvedtaket er lovlig, men ber regjeringen vurdere saken på nytt. Det avvises av regjeringen.

* Desember 2019: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir igangsettingstillatelse til riving.

Kilder: Regjeringen, Statsbygg, Store Norske Leksikon, NTB

– Vi anmoder sterkt om at Statsbygg venter med å rive til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ferdig med sin saksbehandling, sier Kielland.

I november behandlet fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, klager på rivingsvedtaket fra Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening. Fylkesmannen kom fram til at hun ikke hadde hjemmel til å ta klagene til følge, men ba regjeringen foreta en ny vurdering av de tunge innvendingene som var kommet mot rivingen.

Kommunalminister Monica Mæland (H) uttalte samme dag at hun mente det ikke var kommet noen nye momenter som tilsa noen ny vurdering i saken. I slutten av november ble det klart at departementet likevel vurderer «nye momenter» som er spilt inn i forbindelse med rivingssaken.

Oppbevaring av Picasso-kunst

Plan- og bygningsetaten har tidligere denne måneden gitt rammetillatelse for midlertidig oppbevaring av Picasso-kunstverkene «Fiskerne» og «Måken». Ved riving av Y-blokka skal kunstverkene skjæres ut og flyttes til oppbevaringsbokser, før de etter lagringsperioden på mellom fem og ti år skal monteres i det nye regjeringskvartalet.

– Vi har understreket at kunstverkenes sikkerhet i byggeperioden er sentralt, og vi forutsetter at kunstverkene blir ivaretatt på beste måte, understreker Kielland.

Søknaden fra Statsbygg omfatter riving av Y-blokka med to underetasjer, samt utvendig trapp og lokk over Hospitsgata. Arealet som skal rives er på 21.750 kvadratmeter.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.