IT

Piratsendere blokkerer nødsamtaler

RISIKO: I et forsøk på å forsterke dårlige mobilsignaler setter ukyndige opp eget utstyr som kan slå ut kritiske nødanrop.
RISIKO: I et forsøk på å forsterke dårlige mobilsignaler setter ukyndige opp eget utstyr som kan slå ut kritiske nødanrop. Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
16. mars 2010 - 16:03

Installering av GSM-forsterkere uten nødvendige tillatelser er et økende problem og skaper frekvensforstyrrelser i mobilnettene, ifølge Post- og teletilsynet (PT).

Eierne av mobilnettene i Norge har over tid merket økende problemer med GSM-forsterkere som installeres i mobilnettene av ukyndige.

I en krisesituasjon kan nødanrop bli blokkert.



Over alt

Forsterkerne benyttes for å bedre mobildekningen på steder der mottaksforholdene ikke er optimale, men fører ofte til både ”jamming” og dekningsproblemer.

PT har identifisert ulovlig installerte GSM-forsterkere flere steder – både i større fartøy til sjøs, i kontorlokaler og på industriområder.



Misbruk

PT ser alvorlig på at noen setter opp slik forsterkere uten lov.

– Innenfor konsesjonspliktige GSM frekvensbånd er det kun konsesjonærene, som Telenor og Netcom, som kan etablere faste installasjoner som sender ut radiosignaler. Derfor kan ingen ta i bruk GSM-forsterkere uten at dette er avklart med nettoperatørene. Alle som allerede har satt opp GSM-forsterkere må stanse bruken eller kontakte den operatøren som eier det aktuelle mobilnettet, skriver PT på sine nettsider.

– Det er ikke ulovlig å selge slike forsterkere, men det er bare de som eier mobilnett som har lov til å bruke utstyret. Slik sett er det en fare for at folk kan bli forledet til å tro at de har rett til å ta i bruk forsterkerne. Det har de ikke, sier seksjonssjef Tor Bringsverd.



Kan hindre nødsamtaler

Mobiloperatørene har registrert mange tilfeller hvor forsterkerne har forstyrret nettene.

I noen tilfeller har svært mange av samtalene i et område blitt brutt fordi GSM-forsterkere forstyrrer trafikken.

I andre tilfeller har forsterkerne som er ulovlig satt i drift ikke fungert etter hensikten.

– Dette gir risiko for at blant annet nødsamtaler ikke kan gjennomføres. Samtidig fører det til tapte inntekter for operatørene og ikke minst til irritasjon og usikkerhet for brukerne, skriver tilsynet.



Mange klager

Operatørene mottar mange klager og bruker etter hvert store ressurser på å avdekke problemene.

Mobilnetteierne har en felles holdning til dette: De tillater ikke GSM-forsterkere som ikke er godkjent for bruk i deres nett.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.