NYHETER

Pionertunnel i Granvin på anbud

Jobergtunnelen på riksveg 13 i Granvin kommune er sendt ut på anbud. 90 meter av den går gjennom løsmasser. Der skal det brukes en metode som aldri har vært brukt i en norsk vegtunnel før. Anbudsfristen går ut 2. juni.

23. mars 2015 - 14:32

Metoden som skal brukes, kalles steel pipe umbrella. Den er basert på at stålrør presses inn rundt tunnelprofilet. Rørene ligger inntil hverandre slik at de lager en skjerm rundt profilet. Hver skjerm blir 12,13 meter lang. Når alle rørene i en skjerm er på plass, blir det injisert betong i dem.

 

Stålbuer for hver meter

Etter injiseringen starter utgravingen under skjermen. Etter hvert som løsmassene blir gravd ut, blir det montert tverrgående stålbuer som skal støtte opp de langsgående stålrørene. Avstanden mellom hver bue blir en meter.

Løsmassene dekker ikke hele det framtidige tunnelprofilet. Under dem er det fjell som stiger etter hvert som man kommer inn i tunnelen. Til slutt dekker fjellet hele profilet.

For å få plass til entreprenørens utstyr, må fjellet sprenges ut etter hvert som man graver seg innover. Når hele profilet er utgravd og utsprengt på alle de 90 metrene, blir tunnelen støpt ut.

 

 

Verneverdig skog spares

- Metoden er valgt for å spare en vernet edelløvskog som ligger i nærheten av tunneltraséen. Hvis vi skulle støpt betongtunnelen i åpen grop, måtte vi grave ut nærmere 200 000 kbm løsmasser. Da hadde vi kommet veldig nær skogen, sier prosjektleder Lars Magne Røneid i Statens vegvesen, som er spent på hvordan entreprenørene vil løse oppgaven. Han regner med interesse fra utlandet. Metoden er en del brukt i Mellom-Europa.

Sweco har prosjektert løsmassetunnelen. Den øvrige prosjekteringen er utført av Statens vegvesen.

Jobergtunnelen får T9,5-profil. Den blir vel to km lang. 1 950 meter skal gå gjennom fjell. I enden av fjelltunnelen blir det en 40 meter lang portal. Portalen i den andre enden blir 6,5 meter lang.

 

Farlig fjell

Oppdraget omfatter også daganlegg. Til sammen 750 meter av riksveg 13 og 330 meter av fylkesveg 572 skal utbedres.

Hensikten med tunnelen er å sikre trafikantene på riksveg 13 mot steinsprang. De første planene om en tunnel her ble lagt for lenge siden. Den gangen ville Vegvesenet nøye seg med en kort tunnel. Senere undersøkelser viste at det rasfarlige området strakte seg lengre enn man var klar over. Dermed ble det lagt nye og mer omfattende planer.

Jobergtunnelen er det siste delprosjektet i Vossapakko. Den skal være ferdig 15. juni 2017.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.