PF informasjon

Daglig oppdatert informasjon om møtene er tilgjengelig på internett: http://www.polyteknisk.no

Møteprogram i Den Polytekniske Forening, PFs grupper og tilknyttede foreninger.

Møtested: Hvor ingen annen adresse er oppgitt, arrangeres møtet i Rosenkrantz gate 7 III.

Mandag 29. april kl. 1700:

Digitale signaturer - har de status, har de fremtid? Senior Project Manager Arve Moss, ZebSign AS. Forskningssjef Einar Snekkenes, Norsk Regnesentral.

PFs gruppe for Informasjonsteknologi

Pressen er velkommen til møtene.

Les mer om: