ENERGI

Petroleumsskatten falt med 133 milliarder i fjor

– 2020 ble et unntaksår også for oljeselskapene, sier skattedirektøren.

Midlertidige skatteregler og lavere olje- og gasspriser fikk stor betydning for petroleumsskatten i fjor.
Midlertidige skatteregler og lavere olje- og gasspriser fikk stor betydning for petroleumsskatten i fjor. Bilde: Carina JohansenNTB
2. des. 2021 - 08:00

Midlertidige skatteregler og lavere olje- og gasspriser førte til at petroleumsskatten falt med 133 milliarder kroner i fjor.

Elleve oljeselskaper betalt petroleumsskatt på til sammen 18,8 milliarder kroner i 2020, 37 selskaper har fått utbetalt negativ skatt på til sammen 40,2 milliarder kroner, mens to selskaper har null i beregnet skatt, opplyser Skatteetaten.

De viser til tall fra skattelisten for selskaper på norsk kontinentalsokkel.

Endte i minus

Fastsatt skatt for skattepliktige petroleumsselskaper endte på totalt netto minus 21,4 milliarder kroner for inntektsåret 2020.

Til sammenligning var netto petroleumsskatt 111,4 milliarder kroner i 2019. Innbetalt skatt var 116 milliarder kroner, mens lete-/opphørsrefusjon var på 4,6 milliarder kroner.

Dette innebærer en reduksjon i netto petroleumsskatt på 132,8 milliarder kroner fra 2019 til 2020.

Unntaksår

– 2020 ble et unntaksår også for oljeselskapene, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Lave olje- og gasspriser som følge av koronasituasjonen har bidratt til nedgangen, men hovedårsaken er innføring av midlertidige endringer for petroleumsskatt, ifølge Funnemark.

Ordningen ga selskapene mulighet til å fremskynde fradrag for investeringer.

– De endelige tallene for inntekt og skatt i skattelisten er likevel en oppjustering fra utskrevet terminskatt for 2020. Årsaken til økningen er høyere faktiske olje- og gasspriser enn det selskapene forventet medio 2020, sier hun.

Refusjon for letekostnader

Staten utbetaler skatteverdien av letekostnader for selskaper som er i underskuddsposisjon. Etter at refusjonsordningen ble innført i 2005, økte antallet aktører på norsk sokkel betraktelig, men det har vært en nedgang de siste årene.

For 2020 utgjør refusjonsbeløpet 2 milliarder kroner fordelt på ti selskaper. Dette innebærer en reduksjon på 1,9 milliarder kroner fra 2019 da 18 selskaper mottok leterefusjon.

Nedgangen kan delvis forklares med at flere selskaper har valgt å få utbetalt skatteverdien av underskudd i stedet for skatteverdien av letekostnader i 2020 som følge av de midlertidige reglene.

I perioden 2017–2019 har refusjonsutbetalingene ligget på omtrent samme nivå, etterfulgt av en halvering fra 2019 til 2020. Leteaktiviteten økte spesielt fra 2017 til 2018, men falt betydelig fra 2019 til 2020.

Les også

Mener dom understreker hvor absurd oljeskattepakken er

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.