Stoff 112, med det midlertidige navnet ununbium, skal hete copernicium om forskerne bak får det som de vil.

Periodesystemet får nytt stoff

  • nyeteknologier

Element 112 ble oppdaget for 13 år siden i et tysk atomlaboratorium, men ble ikke akseptert som et ekte grunnstoff før i juni i år.

Nå har det fått foreslått et navn: copernicium, med symbol Cp. Frem til nå har stoffet hatt ununbium (Uub) som midlertidig navn.

Copernicus

Stoffet blir dermed kalt opp etter astronomen Nicolaus Copernicus, som var den første til å komme frem til at planetene sirkulerer rundt solen, og ikke motsatt, noe som skapte stor oppstandelse i religiøse miljøer som ikke ville akseptere at jorden ikke var sentrum i universet.

Hans funn var essensielt for oppdagelsen av tyngdekraften.

Navnet på det nye grunnstoffet skal nå diskuteres og evalueres i International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), organisasjonen som skal godkjenne alle tillegg til det periodiske system.

– Fantastisk forsker

Copernicium ble oppdaget under fusjonseksperimenter på Senter for tung-ion-forskning i Tyskland i 1996.

Ifølge IUPAC-reglene kan ikke grunnstoff kalles opp etter levende personer, og teamet bak oppdagelsen foreslo derfor copernicium.

– Vi ønsker å hedre en fantastisk forsker som endret vårt syn på verden, sier professor Sigurd Hofmann, leder for teamet.

Tungt

Copernicium er det tyngste grunnstoffet i det periodiske system, 277 ganger tyngre enn hydrogen. Det ble produsert i en atomreaktor da sink-ioner ble skutt mot et mål av bly.

Grunnstoffet forvitrer i løpet av en brøkdel av et sekund og dets eksistens kan derfor bare bevises ved hjelp av svært sensitivt datautstyr.

Så langt har man bare sett fire copernicium-atomer, ifølge Daily Mail.

Fortsatt på jakt

Forskningsgruppen ved det tyske senteret har så langt oppdaget seks grunnstoffer, som bærer atomnumre fra 107 til 112 - bohrium, meitnerium, roentgenium, darmstadtium, hassium og altså det som kan komme til å hete copernicium.

Teamet er nå på jakt etter grunnstoffet med atomnummer 120, mens IUPAC holder på å avgjøre om et russisk gruppe har funnet grunnstoff nummer 113 og 115.