BYGG

Peprer ny E6 med bomstasjoner

DELPROSJEKTER: De nye parsellene av E6 lyses ut i flere omganger i løpet av sommeren og høsten. I 2011 skal 19 nye kilometer med motorvei være ferdig.
DELPROSJEKTER: De nye parsellene av E6 lyses ut i flere omganger i løpet av sommeren og høsten. I 2011 skal 19 nye kilometer med motorvei være ferdig.

Utbyggingen koster. Deler av regningen sendes til bilistene som skal kjøre på veien.

Planene for finansiering av 19 nye kilometer med firefelts motorvei på E6 er klare. Byggestart blir i høst og ferdigstillelse i 2011.

Sendt Stortinget

Regjeringen har nå oversendt stortingsproposisjonen om finansiering av prosjektet. Statens vegvesen sender ut anbudspapirene for de første delprosjektene denne uka.

En foreløpig prislapp for utbygging av E6 på hele strekningen Gardermoen – Kolomoen, der deler ferdigstilles i høst, viser 7,1 milliarder 2009-kroner.

Av dette dekkes 2,35 milliarder kroner av staten. Bilistene sørger for resten, det vil si 4,75 milliarder kroner.

Seks bommer

Etter hvert som deler av den nye E6 bygges ut og åpner for trafikk, starter bompengeinnkrevingen. Det skal skje på seks forskjellige steder.

Prisen per bompassering ligger på mellom 10 og 15 kroner.

Kjører du hele strekningen i perioden der alle bomstasjonene er i drift, koster turen deg 82 kroner.

Disse delstrekningene får bomstasjon (tidsperiode fra –til) og takst  • Hovinmoen – Dal:(2010-2024) 13 kr
  • Dal – Boksrud:(2012-2026) 14 kr
  • Boksrud – Minnesund:(2012-2026) 10 kr
  • Minnesund – Hedmark grense:(2015-2029) 24 kr
  • Akershus grense – Skaberud:(2015-2029) 15 kr.
  • Skaberud – Kolomoen:(2010-2024) 16 kr

Utlysning

Denne uka sender Statens vegvesen ut anbudspapirer for parsellene Dal-Bogsrud og Bogsrud-Minnesund.

I slutten av måneden vil konkurransen om bygging av parsellen Labbdalen-Skaberud lyses ut.

Anbudspapirene for bygging av bruene Minnesund og Julsrud vil bli sendt ut i september.

Konkurransene lyses ut med forbehold om Stortingets godkjennelse av stortingsproposisjon nummer 82 (2008-2009), som ble overlevert fredag før pinse.

Fase 2 og 3

Hvis Stortinget gir sin tilslutning til stortingsproposisjon for finansiering av fase 2 for ny E6 mellom Gardermoen og Biri, vil det bli byggestart i oktober 2009.

Ferdigstillelse av denne fasen med 19 kilometer motorvei blir høsten 2011.

Fase 3, som er utvidelsen av E6 på strekningen Minnesund-Labbdalen, vil ha byggestart i 2012, opplyser Statens vegvesen.

Tog forsinker

Ny E6 langs Mjøsa nord for Minnesund kan bli billigere ved å se jernbane- og veiutbyggingen i ett. Besparelsen kan bli på 400 millioner kroner.

Men det blir forsinkelser, blant annet på grunn av seinere planavklaring enn tidligere forutsatt og samordning av utbyggingen av E6-prosjektet og jernbaneprosjektet, ifølge Stortingsproposisjon nummer 82 (2008-2009).

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.