ARBEIDSLIV

Pensjoner ut av Norge

25. mai 2001 - 11:12

Bare én av fem nordmenn vil ha pensionsforsikring. Hver annen vil spare til pensjon andre steder enn i Norge. Aksjefond som investerer internasjonalt, er mest i vinden. Dette fremgår av en nettest som Testit Online har utført på vegne av fondsforvalteren lndexspar. – Hele 51 prosent av de spurte svarte at de ønsker å spare pensjonspengene sine i internasjonale aksjefond. Til sammenligning finner kun 26 prosent det attraktivt å plassere pengene sine i aksjefond som investerer i Norge, sier administrerende direktør Petter Qvam i lndexspar.

Qvam tror folk legger merke til at Petroleumsfondet sprer investeringene globalt, og tar lærdom av dette. Han minner at aksjene notert på Oslo Børs kun utgjør 0,25 prosent av verdens aksjemarked. Oslo Børs er dessuten nært knyttet til oljerelatert virksomhet. Dette gir dårlig risikospredning, og har historisk også gitt dårlig avkastning.

Trend med fond

Stipendiat Egil Matsen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) forteller at nesten all sparing foregikk innenlands for bare tre-fire år siden. – At så mange foretrekker internasjonale fond er overraskende historisk sett,men i tråd med internasjonale trender, fastslår han.

Matsen synes det er fornuftig at folk sprer investeringene sine i internasjonale fond, og mener at utfordringen for norske bedrifter blir å tiltrekke seg utenlandsk kapital som kan erstatte norsk sparekapital.

Pensjonsforsikring upop

Testpanelet besto av 200 personer fra hele landet. Folk i alderen 20 til 45 var overrepresentert i testen, og flere menn enn kvinner svarte.

Testen viser at den tradisjonelle sparemetoden med høyrentekonto i bank ikke er hva den en gang var. Kun 40 prosent av de spurte ønsker å plassere pengene på denne måten.

Forsikringsbransjen er enda mindre attraktiv. Bare en av fem anser det som aktuelt å spare med pensjonsforsikring. Dette overrasker Matsen. – Kanskje grunnen er at folk ikke har lyst til å låse pengene helt til pensjonsalder, sier han.

Fordele sparingen

Førsteamanuensis Øystein Thøgesen ved Norges handelshøyskole (NHH) har også konstatert en økende tendens til at folk velger internasjonale aksjefond fremfor norske.– For privat sparing utover folketrygd, er det klare gevinster ved å fordele pengene i internasjonale fond, sier han.

Bare seks prosent av personene i testen ser på pensjonssparing gjennom enkeltaksjer som et aktuelt alternativ.

– Plassering i enkeltaksjer, også “folkeaksjer” som Telenor, er meget risikofylt. Slikt bør ikke ha noe med menigmanns pensjonssparing å gjøre, sier Thøgesen.

Han anbefaler folk å dele opp sin private pensjonssparing i to like store deler. – En del settes på høyrentekonto eller i andre rentebærende papirer. Den andre delen plasseres i et globalt, veldiversifisert fond. – Her er det viktig å gå gradvis inn i markedet, slik at man ikke kommer massivt inn på et uheldig tidspunkt, sier Thøgesen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.