Penger til ny norsk forsvarsteknologi: Ising på droner, laservåpen og kunstig virkelighet

Forsvarsdepartementet setter av mer penger enn før for å bidra til utvikling av framtidig norsk forsvarsteknologi.

Penger til ny norsk forsvarsteknologi: Ising på droner, laservåpen og kunstig virkelighet
Bilde fra UBIQ Aerospace´ demonstrasjonsvideo av isbeskyttelsesystem på droner. Foto: UBIQ Aerospace

Forsvarsdepartementet bruker mer penger enn før på å støtte oppstartsprosjekter innenfor forsvarsindustrien.