TILSTANDSBASER: Interessen for tilstandsbasert vedlikehold øker i offshoreindustrien. Derfor stiger interessen for å kjøpe tjenester for tilstandskontroll og inspeksjoner. (Bilde: Axess)
MOT TOPPEN: Daglig leder i Axess i Molde, Børge Gjeldvik (til høyre) og ansvarlig for produktutvikling i selskapet, Knut Festervoll, liker utfordringer både på jobb og privat. Det store bildet av en utfordrende fjelltopp i Romsdalen er det første som møter alle som besøker hovedkontoret i Molde. (Bilde: Kjell Herskedal)

Penger i tilstandskontrol og inspeksjon

  • arkivnyheter

MOLDE: Axess i Molde har økt omsetningen med 25 prosent årlig siden starten i 1998. Gründer, daglig leder og medeier i selskapet, Børge Gjeldvik, har en ambisjon om å vokse videre i samme tempo.

Selskapet arbeider innenfor tilstandskontroll og erosjonsovervåking offshore. Det er høyteknologiske utfordringer som må løses for å være med i dette gamet. Axess har bygd opp et ledende fagmiljø i Norge innefor inspeksjon, integritetsstyring og vedlikeholdsstyring. De foretar ikke bare en tilstandskontroll, men forteller oppdragsgiveren hvor, når, hvordan og hvorfor inspeksjoner bør gjøres.

Etter 13 års drift regnes Molde-selskapet som markedsledende i Norge innenfor deler av sin virksomhet, som inspeksjon og integritetsstyring for kraner, boreutstyr og løfteinnretninger offshore.

Rask vekst

Det startet i det små med 2,5 millioner kroner i omsetning det første hele driftsåret i 1999. I dag er omsetningen 6-7 millioner kroner i uka. I 2011 passeres 300 millioner kroner i årsomsetning for første gang.

Det er 190 ansatte, hvorav 80 ved hovedkontoret i Molde. De øvrige arbeider i Kristiansund, Orkanger, Trondheim, Bergen og i Rio. Et nytt kontor i Singapore skal være på plass neste år.

Bygger et ingeniørmiljø

I Molde er Axess en viktig brikke i et viktig offshorerelatert miljø. Ingeniørtettheten i byen har økt. Det er ca 700 ingeniører i en by med vel 25.000 innbyggere. Gjeldvik sier at det er flere fordeler enn ulemper ved å ha hovedkontoret i en mindre by som Molde og at det ikke har vært problemer med å rekruttere ingeniører som søker utfordringer.

– Fordelen ved å jobbe her er at vi har krevende kunder og kan tilby utfordrende jobber. Vi utvikler hele tiden fremtidsrettede teknologiske løsninger. Det krever kompetente folk, sier Gjeldvik.

Også i fritida er det utfordringer som lokker ingeniører til Romsdal. Steile fjelltopper som kan bestiges - og litt mindre steile toppturer med sykkel.

Sterk kundeliste

På kundelisten står både Statoil, Shell, ConocoPhillips, BP, Total, Transocean, Seadrill, Odfjell Drilling, Dolphin og BW Offshore for å nevne noen.

I dag har Axess to tredeler av jobbene innenfor Norge og en tredel utenfor Norges grenser. Gjeldvik tror at det innen få år vil være 50-50 mellom Norge og utlandet. Dette er også en bevisst satsing fra selskapets side.

Lederen av Singapore-kontoret er allerede ansatt. Etablering andre steder i verden står også for tur. Axess vil være til stede i alle de viktige oljehovedstedene i verden. Men hovedkontoret skal fortsatt være i Molde.

Avansert ultralyd

Både Gjeldvik og ansvarlig for produktutvikling, Knut Festervoll, har stor tro på avanserte ultralydmetoder til erosjonsovervåking av rørledninger. Datterselskapet Sensorlink i Trondheim har fått et viktig gjennombrudd med pilotkontrakten i Canada.

– Hvis det virkelig løsner kan utfordringen fort bli å ha tilstrekkelig mannskaper til å ta unna oppgavene, sier Festervoll.

Undersak

Vant kontrakt i Canada

Axess' datterselskap i Trondheim, Sensorlink AS, vant en pilotkontrakt for erosjonsovervåking av oljerørledninger i Canada for oljeselskapet Syncrude.

– Vi har arbeidet med dette over lengre tid. Teknikken er presentert for det canadiske selskapet gjennom en 12 måneders prøveinstallasjon i konkurranse med andre leverandører. Resultatene var forskningsavdelingen i Syncrude så fornøyd med at de ga oss kontrakt på et pilotprosjekt. Etter en driftsfase på anslagsvis 6-12 måneder kan det være åpning for en større avtale for oss, sier daglig leder i Sensorlink, Harald Sleire, til Industrien.

Gjennombrudd

Syncrude har 1700 kilometer med oljeledninger på land i Canada. En kontrakt på erosjonsovervåking av dette rørledningsnettet vil bety et gjennombrudd på det internasjonale markedet for et lite, norsk selskap med fire ansatte og knappe 10 millioner kroner i omsetning. Pilotkontrakten i seg selv er langt på vei et internasjonalt gjennombrudd, selv om den bare har en verdi på 1,2 millioner kroner.

Ultralyd

– Det er teknologien vi benytter som har gitt oss denne avtalen. Ved hjelp av ultralyd måler vi erosjonen i rørledningene. I disse rørledningene er erosjon et større problem enn korrosjon. Teknikken vi benytter måler avvik ned til 0,1 millimeter. Det spesielle med vår måte å gjøre dette på er at vi ikke driver operatørbasert punktinspeksjon, men kan levere målinger over større områder i rørene som leses av kontinuerlig og gjøres tilgjengelig for kunden via web, sier Sleire.

Han sier at flere har oppdaget at teknikkensom Sensorlink benytter er i ferd med og modnes. Den samme teknikkeen kan benyttes til overvåking av rørsystemer for olje og gass, men også til rørgater for vannkraftanlegg, til vanlige vannverksrør og kloakkrør.