ARKIVNYHETER

Penger i maling

Anders J. Steensen
1. okt. 2010 - 08:51

(NTB) Jotunkonsernet omsatte for NOK 8.044 millioner og hadde et samlet resultat før skatt på NOK 1.032 millioner i de to første tertialene av 2010.

– Vi fortsetter den positive trenden fra første tertial. Salgsvolumet har økt i alle divisjoner unntatt Dekorativ, og kostnadsutviklingen i perioden er god. Vi har samtidig foretatt solide investeringer i strategisk viktige markeder og i infrastruktur, sier konsernsdirektør Morten Fon. Det endelige årsresultatet forventes å bli på linje med fjorårets.

Differensiert markedstilnærming til gir resultater

Jotun Dekorativ har forbedret resultatet betydelig fra samme periode i fjor. Salgsvolumet i Norge er gått noe ned, mens salgsverdien har økt. Danmark ligger noe lavere enn 2009, mens Sverige viser til svært tilfredsstillende vekst.

Jotun Coatings vokser både i salgsvolum og -verdi, med særlig vekst i Kina og Sør-Korea. Økte råvarepriser er fremdeles en utfordring, og tiltak som prisøkning og tilpasning av produktporteføljen er iverksatt for å bedre lønnsomheten.

Jotun Paints fortsetter den gode veksten divisjonen har vist over tid, og salget har vært spesielt godt i Vietnam, Indonesia og Oman. Også nye markeder som Libya og Pakistan viser sunn vekst.

Jotun Powder Coatings’ samtlige divisjonsenheter antas å få et rekordår hva salg og resultater gjelder. Marginøkning og positiv utvikling i både arbeidskapital og kostnadsnivå styrker lønnsomheten.

- Effekten av krisen i verdensøkonomien har så langt vært mindre enn forventet for Jotunkonsernet, mye som følge av virksomhetens sensykliske natur og fordi vi har mestret å manøvrere konsernet effektivt gjennom en differensiert tilnærming til markene. Vi har vært føre var, omstrukturert raskt, og evnet å styre ressursene mot de segmentene og markedene med best forutsetninger for vekst og lønnsomhet, sier Fon.

Betydelig investeringer

For å møte den stadig stigende etterspørselen etter Jotuns produkter, vil investeringstakten i anlegg fortsette. Jotun har hittil i år investert NOK 295 millioner. De største investeringene knyttes til fabrikker i Norge, Malaysia og USA, samt Jotuns nye globale ERP system, som implementeres for å styrke produksjonsflyt, kontroll og serviceevne.

2010

Forbedringene i Dekorativ, økt lønnsomhet i Powder Coatings, fortsatt god progresjon i Paints, lovende vekst innen segment Protective og et bedre marinemarked enn antatt gjør at Jotun opprettholder forventningene om gode resultater for 2010. Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker, med 74 selskaper og 40 produksjonsanlegg i 37 land fordelt på alle kontinent. I tillegg har Jotun agenter, avdelingskontor og distributører i mer enn 80 land. Jotun hadde i 2009 en total omsetning på NOK 12 814 millioner, og har i dag 7 400 medarbeidere. Konsernet er organisert i fire divisjoner og har sitt hovedkontor i Sandefjord.

- Summen av resultatene så langt og vurderingen av tiltakene og investeringene vi har foretatt, gjør at Jotun forutser et resultat for 2010 på linje med fjoråret. Vi er svært fornøyde med utviklingen, sier Fon.

NØKKELTALL (i NOK mill) 2009 i parantesDriftsinntekter 8 044 (7 811)

Driftsresultat (EBIT) 1 041 ( 858)

Resultat før skatt 1 032 )(782)

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.