KRAFT

Pengene fosser inn hos Statnett

VANN BLIR TIL PENGER: Statnett gjør det bra økonomisk, men møter motbør fra spesielt kraftskrevende industri for at de nå skal være strømpoliti i forbindelse med de såkalte energiopsjonene. ILLUSTRASJONSFOTO
VANN BLIR TIL PENGER: Statnett gjør det bra økonomisk, men møter motbør fra spesielt kraftskrevende industri for at de nå skal være strømpoliti i forbindelse med de såkalte energiopsjonene. ILLUSTRASJONSFOTO
Trond Heggelund
1. sep. 2006 - 09:55

Tre fakta om Statnett

  • Statnett er Norges nasjonale systemansvarlige nettselskap.
  • Selskapet koordinerer produksjon og forbruk av elkraft i Norge.
  • Statenett eier og driver hoveddelen av det landsdekkende sentralnettet.


Resultatet er påvirket av at kostnadene knyttet til energitap i overføringsnettet økte med 51 millioner i forhold til andre kvartal 2005.

Dette kommer hovedsakelig som følge av større overført volum.

Det totale resultat for årets seks første måneder er 55 millioner kroner etter skatt, mot 148 millioner kroner i 2005.

Store investeringer

Statnetts virksomhet er preget av at konsernet har hatt store investeringsprosjekter både under planlegging og gjennomføring.

Totalt har Statnett investert 454 millioner kroner i andre kvartal 2006 mot 364 kroner i samme periode i fjor.

Hittil i år har Statnett investert for 697 millioner kroner mot 408 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Det totale anslaget for investeringer i sentralnettet er 19 milliarder kroner for perioden fram til 2016, heter det i pressemeldingen.

Legger nye kabler

I Midt-Norge nærmer bygging av den nye 420 kV ledning fra Viklandet i Sunndal til Fræna med tilhørende transformatorstasjon i Fræna seg sluttføring.

Det samme gjelder byggingen av en 420 kV ledning mellom Fræna og Nyhamna med tilhørende transformatorstasjon for Norsk Hydro. Ledningen bygges for å forsyne Ormen Lange-nalgget med nok kraft. Begge prosjektene går etter planen og vil stå ferdig innen utgangen av året.

Kabelen mellom Norge og Nederland (NorNed) er i rute og følger budsjettet. Kabelen blir 580 kilometer lang og verdens lengste i sitt slag. Prosjektet er et samarbeid med nederlandske TenneT og Statnetts andel av investeringen er 2,3 milliarder kroner.

I løpet av andre kvartal har leggingen av kabelen kommet godt i gang. Kabelen vil være ferdig innen utgangen av neste år.

Blir strømpoliti

Statnett har i andre kvartal også lansert en ettårig prøveordning med energiopsjoner, som gir konsernet rett til å redusere kraftforbruket i større industribedrifter.

Ordningen vil kunne bidra til å løse eventuelle kortsiktige energiproblemer ved at bedrifter mot betaling og etter Statnetts initiativ nedregulerer sitt elektrisitetsforbruk, skriver kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i pressemeldingen.

Les mer om: