KRAFT

Pengefondet:
Ikke nok olje

HØYE PRISER: Verdens oljeproduksjon faller. «Å stoppe dette vil kreve vedvarende investeringer i stor skala, som erfaringene de siste fem årene har vist er en formidabel utfordring,» skriver IMF i en analyse. Prisene vil holde seg høye, og alternativ energi er en god idé, ifølge pengefondet.
HØYE PRISER: Verdens oljeproduksjon faller. «Å stoppe dette vil kreve vedvarende investeringer i stor skala, som erfaringene de siste fem årene har vist er en formidabel utfordring,» skriver IMF i en analyse. Prisene vil holde seg høye, og alternativ energi er en god idé, ifølge pengefondet. Bilde: iStockPhoto
Kjetil Malkenes Hovland
8. apr. 2011 - 12:09

Dette sier analysen:

  • Det er ikke nok tilgang på olje fordi fremvoksende økonomier øker etterspørselen og oljeproduksjonen vokser ikke lenger så fort som før
  • Gradvise, moderate økninger i oljemangelen ser ut til å være et sannsynlig scenario, og dette vil i så fall ha liten innvirkning på verdens vekst. Men det er risiko for at mangelen kan bli større og dermed at veksten blir skadelidende
  • Et betydelig oljesjokk vil føre til store forskyvninger av verdens pengebeholdninger, til fordel for oljeeksportørene, for eksempel Saudi-Arabia, Russland, Irak, Iran og Norge
  • Politikken bør tilpasses slik at man kan takle uventede endringer i tilgangen på olje, og at man senker risikoen hvis oljemangelen blir større enn ventet
  • Rapporten er skrevet av Thomas Helbling, Joong Shik Kang, Michael Kumhof, Dirk Muir, Andrea Pescatori og Shaun Roache i IMF

Kilde: IMF

«Produksjonsbegrensninger begynner å ta tak i noen større oljeeksporterende økonomier hvor oljefeltene er blitt modne.»

Stort klarere kan vel ikke Det internasjonale pengefondet (IMF) konkludere. Verden får ikke tak i nok olje lenger, og prisene vil holde seg høye.

Det man bør gjøre nå er å satse mer på alternativ energi, understreker fondet i en fersk analyse.

Frykter nytt oljekræsj

«Hvis markedet blir strammere, enten på grunn av økt etterspørsel, vanlige forstyrrelser i produksjonen eller tilbakeslag i produksjonsveksten så kan markedsbalansen tvinge frem høye prisnivåer, som i 2007-2008,» skriver IMF (TUs oversettelse), som har 185 medlemsland og skal fremme internasjonalt samarbeid slik at verdenshandelen, veksten og sysselsettingen holder seg stabil.

Etterspørselen fra fremvoksende økonomier begynner nå å ligne på etterspørselen i de rike landene, og oljeeksportørene klarer ikke å levere den oljen som skal til, viser analysen som er en del av IMFs årlige rapport World Economic Outlook.

Prisene vil trolig holde seg på et høyt nivå i overskuelig fremtid, ifølge IMF. I går steg prisen på nordsjøolje (Brent) til 123,17 dollar fatet, som er det høyeste nivået siden verdens økonomiske kollaps sommeren 2008, skriver BBC.

Investerer for lite

IMF sier det samme som Det internasjonale energibyrået nylig sa til Teknisk Ukeblad, nemlig at investeringene i olje ikke er store nok til at produksjonen kan møte etterspørselen. IMF venter at kapasiteten vil øke, men bare gradvis.

Les også: – Oljeprisen vil bli høyere

IMF-analyse av kommende oljemangel 8. mars 2011
BREMSET VEKST: Oljemangel og global vekst i BNP. Den blå linjen viser et fall i trendveksten for oljeproduksjon på 1 prosent, og den røde stiplede linjen et fall på 3,8 prosent. X-aksen er år, y-aksen er prosentvis forskjell. IMF

«Siden sent på 1990-tallet har oljeprisene generelt steget – utenom sykliske variasjoner – og det er en bred oppfatning om at begrensninger i produksjonen har bidratt til dette. Dette øker bekymringene for at oljemarkedet går inn i en periode med økt mangel,» skriver IMF.

Kan man så klare å øke oljeproduksjonen igjen ved å øke investeringene?

«Å stoppe dette (oljefallet, journ.anm) vil kreve vedvarende investeringer i stor skala, som erfaringene de siste fem årene har vist er en formidabel utfordring,» skriver IMF.

Mange brønner på gang

Det er mye som skjer innen oljeboring nå, men ikke nok, påpeker pengefondet. Goldman Sachs har anslått at de 280 største energiprosjektene vil levere 28 millioner oljefat per dag i 2020, hvis prosjektene blir satt ut i livet. Dette er nok til å tette det voksende gapet mellom tilbud og etterspørsel, selv om fallet skulle øke til 5 prosent årlig mot dagens produksjonsfall som er på 4-4,5 prosent årlig.

«Men trass i økt investeringsaktivitet har forbedringen i leveransene gått sakte,» skriver IMF.

Produksjonen stagnerer

Pengefondet skriver at mange av de store produksjonslandenes oljefelter er over produksjonstoppen, noe som skaper et stort gap mellom tilbud og etterspørsel som må tettes.

«Disse begrensningene ble tydelige da den globale oljeproduksjonen stagnerte under den globale økonomiske boomen midt på 2000-tallet. Størst nedgang i produksjon på grunn av modne felter har kommet i landene utenfor OPEC, inkludert Russland, men det er rapportert at noen OPEC-produsenter møter utfordringer med modne felter, inkludert Saudi-Arabia,» skriver pengefondet.

De legger til at alle oljefelter vil modnes. Det som er nytt siden 1990-tallet er at modenheten begynner å gå ut over eksporten fra større produsenter. Dette begynte i Nordsjøen tidlig på 2000-tallet. Verdens oljeetterspørsel økte, og OPECs reservekapasitet falt. Verden har altså stadig mindre olje i bakhånd i tilfelle det kniper.

Det er betydelige farer for den globale veksten dersom man ikke klarer å skaffe mer olje, ifølge organisasjonen. Et kraftig og vedvarende oljesjokk vil føre til at verdens samlede produksjon synker. Oljenasjoner som Norge vil trives mens pengene strømmer til dem fra importørlandene. Gjelden vil øke kraftig i mange land.

Les også: Frykter nye oljekriser

IMF-analyse av kommende oljemangel - energietterspørsel. Lagt inn 8. mars 2011
ETTERSPØRSEL: Energietterspørsel globalt 1980-2008 IMF

Den viktige oljen

Det internasjonale pengefondet understreker at olje er den viktigste energikilden i verden med 33 prosent av det totale forbruket. Kull står for 28 prosent og gass for 23 prosent. Fossil energi er altså totalt dominerende, selv om fornybar energi nå vokser kraftig.

IMF mener likevel det er for tidlig å si at den globale veksten ikke kan fortsette selv om man ikke får tak i nok olje.

Les også: Absolutt alt blir dyrere

Slutt på veksten

«Våre simuleringer viser at gradvise og moderate økninger i oljemangelen, i tråd med andres analyser av produksjonen, kan utgjøre bare en mindre begrensning på global vekst på mellomlang og lang sikt,» skriver IMFs økonomer i en pressemelding.

IMF-analyse av kommende oljemangel - vekst i kapasiteten. Lagt inn 8. mars 2011
«Våre simuleringer viser at gradvise og moderate økninger i oljemangelen, i tråd med andres analyser av produksjonen, kan utgjøre bare en mindre begrensning på global vekst på mellomlang og lang sikt,» skriver IMFs økonomer i en pressemelding. OLJEPRODUKSJON: Selv om det investeres mer i olje, vil ny oljeproduksjon bare øke moderat på mellomlag sikt på grunn av nedgang hos noen av de store oljeprodusentene, ifølge IMF. Tall fra IEA. IMF

Blir derimot oljesjokket mer brutalt kan det gå ut over den globale veksten. IMF mener geopolitiske forhold kan føre til alvorlig oljemangel og brå endringer, som vil legge en desto større demper på den globale veksten.

Forskerne forutsetter dessuten at verdensøkonomien tilpasser seg til oljefallet enkelt og greit, noe som ifølge dem selv slett ikke er sikkert. Arbeidsplasser kan gå tapt i sektorer hvor man bruker mye fossil energi. Da kan man satse mer på arbeidsplasser som ikke krever mye olje, men det er ikke lett å gjøre raske endringer i arbeidsmarkedet. Dessuten vil oljemangel gi høyere priser på de fleste andre varer og gå ut over samfunnets produktivitet.

IMFs verste mareritt

Ustabilitet er det verste verdensøkonomien vet. Derfor råder økonomene i IMF alle land til å redusere sin oljeavhengighet og dermed også risikoen for å rammes av oljemangel.

  • Prisene bør kunne justeres for å gi signaler om oljemangel
  • Det bør satses mer på alternative energiformer

Les hele IMF-analysen her

Les også:

– IEA skjuler større oljekrise

Krever svar om peak oil

Transport etter oljens tid

– Lenge til neste oljekrise

ExxonMobil finner mindre olje

Kan mangle 110.000 TWh

Tror på fossil vekst

Saudi-Arabias olje overvurdert

Avslo peak oil-forskning

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.