KARRIERE

Pekebok for polakker

Skal lære HMS gjennom tegninger.
Skal lære HMS gjennom tegninger.

Å oversette norske HMS-regler til polsk, estisk og andre relevante språk fungerer ikke godt nok.

Streker

I stedet satser byggenæringen på tegninger av gode og dårlige arbeidssituasjoner.

- Vi har tro på holdningsskapende arbeid gjennom illustrasjoner som presenteres direkte for arbeidstakerne det angår. Flere store selskaper har tatt i bruk illustrasjoner for å formidle slike bestemmelser, sier Roar Skjetne, HMS-rådgiver i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Han mener tegneserien Donald Duck er et godt eksempel.

- Donald kan forstås av folk i alle land. Illustrasjoner fungerer uavhengig av språk, sier han. Et slikt tiltak viser at byggenæringen tar HMS-spørsmål på alvor, sier HMS-rådgiveren.

Riktig og galt

Guiden, som skal foreligge i september, vil bestå av totalt 300 tegninger. Den vil ha to tegninger av hver situasjon eller hvert tema. Én tegning viser hva som er galt, og én tegning viser hva som er riktig.

- Vi begynner med 300 tegninger, men kan utvide antallet etter hvert. Vi vil publisere en søkbar database med tegninger på Internett samt trykke brosjyrer, hefter og plakater. Det handler om alt fra rusproblemer til tekniske sikkerhetstiltak. Bruk av hjelm, vernesko, briller og hørselvern er eksempler på temaer vi vil illustrere, sier Skjetne.

Prosjektet er et samarbeid mellom BNL, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet, Maskinentreprenørens Forbund, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Arbeidstilsynet. Illustrasjonene er ikke rettet mot utenlandske arbeidstakere alene.

Yrkesfaglige studieretninger i skoleverket skal også kunne bruke materialet i undervisningen.

Som IKEA

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip har forsket på utenlandske arbeidstakere i Norge. Han ønsker tiltaket velkommen.

- I dag er det så mange språkgrupper i byggenæringen at det er en utfordring å formidle sikkerhetsinstrukser og HMS-regler. I lys av det er dette et positivt tiltak. Det handler om å gi de utenlandske arbeiderne en opplæring som de forstår, sier forskeren.

Han ser en parallell i bruksanvisningene fra IKEA.

- IKEA har lykkes med dette. Selskapet har gått foran når det gjelder å bruke illustrasjoner og symboler for gi instruktiv opplæring. Det gjenstår å se hvor godt byggenæringe lykkes med dette. Å formidle HMS-instruksene til mange ulike nasjonaliteter er et formidabelt arbeid, sier Seip.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.