KRAFT

– Peak coal i 2011

Klima. Klimaendringer. Klimagasser. Kull. Karbon. Utslipp.
Klima. Klimaendringer. Klimagasser. Kull. Karbon. Utslipp. Bilde: Colourbox
Kjetil Malkenes Hovland
4. jan. 2011 - 15:41

Allerede i 2011 kommer produksjonstoppen for kull, spår forskerne Tadeusz Patzek ved universitetet i Texas og Gregory Croft ved California-universitetet.

De har sett på den historiske kullproduksjonen globalt og lagd framskrivninger som viser at både kullproduksjonen og de medfølgende CO2-utslippene vil falle de neste tiårene.

Les hele artikkelen (på engelsk)

– Dropp CO2-fangst

Hvis forskerne har rett, betyr det trolig at CO2-fangst blir mindre sannsynlig, siden slik teknologi øker energiforbruket betydelig ved kraftverkene. Det vil ikke være nok kull til å sløse med energien.

Store Norske
Dette hevdet også fysikkprofessor Kjell Aleklett i et intervju med Teknisk Ukeblad nylig: – Peak oil er politikernes beste venn

Bør oppgradere

Man bør snarest oppgradere verdens kullkraftverk med nye superkritiske dampturbiner som gir energieffektivitet på opptil 50 prosent, mener de amerikanske forskerne.

«Vi foreslår ikke at nye kullkraftverk skal bygges med mindre de erstatter mindre effektive eksisterende kraftverk. Målet må være å øke effektiviteten heller enn kapasiteten,» skriver de.

Forskernes fremskrivninger er basert på Hubberts kurve, en klokkeformet kurve som viser produksjonsutviklingen for endelige ressurser som olje og kull.

Halvert før 2050

I artikkelen presenterer Patzek og Croft en fysisk modell av historisk og framtidig kullproduksjon. Den viser at enorme kullreserver ikke er nok til å fortsette med dagens produksjonsnivå. Det gjenværende kullet ligger ikke så lett tilgjengelig.

Dersom man ser på historiske tall, vil produksjonen av kull være halvert allerede i 2047, spår forskerne i artikkelen som er publisert i tidsskriftet Energy.

Mange hevder at det er kull nok til å produsere i hundrevis av år. Men reserver og produksjon stemmer ikke alltid overens. Staten Illinois i USA har halvert sin produksjon i løpet av tjue år, men samtidig har de antatte kullreservene økt fra 32 til 34 milliarder tonn.

Bare ett større kullfelt er funnet de siste femti årene, så det er lite sannsynlig at man gjør nye store funn framover. Derimot kan teknologi bidra til å øke utvinningen, men neppe så mye at det kan opprettholde dagens enorme produksjon, mener forfatterne.

CO2-utslippene faller

På den positive siden vil de verste spådommene for klimautslipp fra FNs klimapanel neppe slå til, ifølge de to amerikanske forskerne.

16 av klimapanelets scenarioer går ut i fra eksponentiell vekst i kullproduksjonen fram til 2100. To av scenarioene forutsetter «peak coal» i 1990, tre i 2020, tre i 2030, tre i 2040 og 13 av scenarioene spår peak coal i 2050.

«Det virkelige problemet 40 år fra 2009 vil være utilstrekkelig forsyning av fossil energi, ikke et overskudd, slik økonomene i FNs klimapanel vil ha det til,» skriver forfatterne.

Dermed kan altså utfordringen med klimautslipp fra kull løse seg selv.

Tidligere har det kommet lignende spådommer fra Kjell Alekletts gruppe for globale energisystemer ved Uppsala-universitetet: Kullsvart framtid

Kull i 100 år?

USA får rundt 50 prosent av sin elektrisitet fra kullkraft, og har store reserver. National Academy of Sciences har anslått at USA har 100 år igjen på dagens nivå. Men om man legger til en årlig vekst på et par prosent, så krymper antallet år betydelig.

Alaska og Sibir har en del kullressurser som ennå ikke er utvunnet, men vil neppe bidra til noe mer enn å bremse nedgangen i produksjon, ifølge artikkelforfatterne.

Økt befolkning og stigende forbruk vil kunne bidra til at kullproduksjonen faller enda raskere enn disse spådommene. Kina har nå satt et tak på sin årlige kullproduksjon, trolig fordi de ikke makter å øke den mer. 70 prosent av landets elektrisitet kommer fra kullkraft.

Les mer:

– Vi har vært ineffektive

Det internasjonale energibyrået:<br/> Råoljen er over toppen

– Oljens fall før 2030

– Skjønner ikke peak oil

– Nok olje til 2030

Hvor lenge er vi en oljenasjon?

Krever peak oil-analyse

– Statoil, bli hjemme

Dobler Statoils CO2-utslipp

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.