ARKIVNYHETER

PEAB utvider rv 120

Fire-feltsveg mellom Skedsmovollen og Skedsmokorset kan bli billigere enn Vegvesenet hadde regnet med. Vegen skal gå der matjorden er fjernet.
Fire-feltsveg mellom Skedsmovollen og Skedsmokorset kan bli billigere enn Vegvesenet hadde regnet med. Vegen skal gå der matjorden er fjernet. Bilde: Anders Haakonsen

Strekningen som skal utvides er 700 meter lang. Den nye vegen går helt utenom dagens trasé. Et felt i hver retning blir forbeholdt busser. På bortimot halvparten av strekningen blir det et fysisk skille mellom kjørebanene i forbindelse et kryss, for øvrig bli det bare en midtstripe. Oppdraget omfatter også ombygging av rundkjøringen på Skedsmokorset og oppgradering av busstasjonen.

Trafikken settes på vegen i løpet av høsten. Gartnerarbeidet skal være ferdig i juni neste år.Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.