Peab satser i Trøndelag

Peab satser i Trøndelag
NY VEI: Kartet viser hvor den nye parsellen skal gå, med fire felt. Bilde: harapa

Kontrakten markerer starten på Peabs arbeid med å etablere anleggsvirksomhet i Midt-Norge.

– Vi er fornøyd med å få denne jobben. Det er en fin mulighet til å etablere oss her i Trøndelag, et område hvor det vil skje mye spennende aktivitet i tiden som kommer. Peab har både bygg-, fundamentering- og asfaltvirksomhet i Midt-Norge. Da er det naturlig at vi også kommer hit med anleggsvirksomheten vår, sier anleggsdirektør Thorbjørn Eng.

Totalentreprise

Oppdraget er en totalentreprise, og oppstart av anleggsarbeidene skjer ved påsketider. Peab skal bygge ca. 2,6 kilometer ny firefelts E6 og 1,5 kilometer med lokalveier. I tillegg 2 kilometer gang- og sykkelvei i området og fire bruer. Det skal også etableres et planskiltkryss med tilhørende ramper.

Den nye parsellen skal etter planen åpnes for trafikk høsten 2013.

2500 meter

Peab skal til sammen bygge om lag 2,5 kilometer med ny firefelts E6, veien skal åpnes høsten 2013.

Den gamle brua over Gråelva rives og erstattes med to nye parallelle bruer som får to kjørefelt hver. På Kvithammar blir det bygd et planfritt kryss med fylkesvei 38. Det innebærer ramper, to rundkjøringer og en overgangsbru over E6. Det skal også bygges overgangsbruer for Vikanvegen og for ny tverrforbindelse til Sutterø over E6 rett nord for Gråelva. Byggingen av denne kommunale veien inngår i kontrakten og også tilknytningen av de andre veiene til de nye overgangsbruene.

Totalt skal Peab bygge 1,5 kilometer med lokalveier og to kilometer med gang- og sykkelveier langs lokalveier i området.

Ansetter

I disse dager ansettes nye medarbeidere, samtidig som det blir et samarbeid med Peab i Sverige.

– I Sverige er det vanlig med totalentrepriser og vi vil benytte denne kompetansen i dette prosjektet, som skal gjennomføres i samarbeid med Peab Anlegg i Sverige. Det er positivt at vi kan utnytte kompetansen som konsernet har bygd opp gjennom flere år i Sverige, sier Eng.

Ved påsketider kommer de i gang med anleggsarbeidene. Nå som kontrakten er signert setter de straks i gang med prosjekteringen av løsningene. Dette er en totalentreprise hvor entreprenøren selv tar hånd om prosjekteringen istedenfor at byggherre Statens vegvesen har en egen kontrakt med prosjekterende konsulent.