PEAB legger gang/sykkelveg langs rv 120

PEAB legger gang/sykkelveg langs rv 120
Dette er ikke noen hyggelig situasjon. Antagelig gleder både mann og hund seg til august neste år. Bilde: Anders Haakonsen

Kontrakten er nettopp underskrevet, og PEAB vil går i gang med rydding av skog i traséen til gang/sykkelvegen i nær framtid.

Den aktuelle strekningen går mellom Kirkebyveien og Smestad ca. 5 km sør for Lillestrøm. I oppdraget inngår etablering av en undergang og støping av 600 kvm støttemur. PEAB skal også utbedre 200 meter gammel g/s-veg med lav kvalitet og legge om VA-ledninger for Rælingen kommune.

Jobben må være fullført innen skolestart neste år. Da gjenstår det bare 750 meter før det er sammenhengende gang/sykkelveg langs riksveg 120 mellom Lillestrøm og Smestad. Prosjekteringen av den gjenstående strekningen er utlyst med anbudsfrist 11. august. Anleggsarbeidet skal være fullført i løpet av november neste år, i følge Vegvesenets planer.

Les mer om: