PEA-messen integreres i Eliaden

Målsettingen er å styrke automatiseringsmiljøet på Eliaden, og AS Norge.

PEA-messen integreres i Eliaden
PEA-messen skal øke automatiseringsinteressen på Eliaden 2014, samtidig borger samlingen for mer prosessautomatisering. Bilde: Automatisering

Intensjonen er at de forente kreftene skal markedsedsføre automatiseringsfaget sterkere mot landbasert industri og andre bransjer som bruker industrielle løsninger.

Mer prosessautomatisering?

Dersom arrangørene lykkes borger det for langt mer prosessautomatisering enn tidligere.