ENERGI

PCB truer fortsatt

Leif Haaland
21. mai 2004 - 13:02

PCB er ikke til å spøke med. Fortsatt er mange tonn på avveie. Opprydding etter gamle og nye synder tar tid.

Etter en lekkasje av PCB (polyklorerte bifenyler) på en amerikansk skole, kom det klare retningslinjer fra EPA, det amerikanske miljøverndepartementet. Slike områder skal evakueres øyeblikkelig og avsperres. Det skal varsles på nødnummer, og opprenskningen skal være utført innen 24 timer.

Tar vi faren fra PCB like alvorlig i Norge?

Renas AS opplyser at i 2002 førte feil håndtering til at blant annet 7 tonn PCB unødig ble sluppet ut i naturen. Av de 1200 tonn av dette stoffet som er tatt i bruk i Norge, finnes fortsatt 450 tonn i produkter rundt oss, ifølge PCB.no. Av dette finnes 100 tonn i kondensatorer i lysarmaturer, ifølge Statens forurensningstilsyn (SFT).

Allerede i 1980 ble ny bruk av PCB forbudt i Norge. I 2000 ble det besluttet at alle slike kondensatorer skulle fjernes og destrueres innen 1. januar 2005.

SFT samarbeider med Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) for å sjekke status i utfasingen. 200 kontrollører fra DSB sender inn skjema til SFT over de enkelte virksomheter og status i utskiftingen. Det er straffbart å ikke overholde fristen. Alvorlige tilfeller vil bli anmeldt av SFT.

Farlig avfall

PCB.no opplyser at eldre armaturer kan føre til brann og røykutvikling. Og faren for lekkasjer øker med årene. Derfor jobbes det hardt med å fjerne dette farlige stoffet. PCB er en av våre verste gifter. Den kan føre til kreft. Hud og lever kan bli skadet. Dessuten kan den gi nevrologiske skader og skade reproduksjonsevnen. Dette giftstoffet lagres i fettvev og oppkonsentreres i næringskjeden. Derfor er rovdyr og mennesker utsatt.

Kravet til fjerning av kondensatorer gjelder alle, men stort sett ble de brukt i større lysarmaturer som det finnes lite av i private hus. Derimot kan de finnes i kontorbygg, industri- og lagerbygg, skoler og sykehus. Giftstoffet kan også finnes i utendørs lysanlegg.

PCB må overhodet ikke dumpes i naturen eller rett på fyllinga. Kondensatorer og annet som inneholder denne giften, må leveres som farlig avfall. Kondensatorer fra tidsrommet 1960 til 1980 må behandles som om de er PCB-holdige, dersom man er usikker på om de inneholder giften. Står det 7.69 eller 42.67 på dem, betyr det 7. måned eller 42. uke i det aktuelle årstall. Da er det bare å bytte ut. Fagfolk anbefaler å bytte hele armaturen. Kasserte lysarmaturer er EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) og kan leveres inn gratis til Renas uten demontering.

Det er mulig å bare bytte kondensatoren. Men da må fagfolk sjekke at el-anlegget fungerer skikkelig og at ytelse og utforming passer. Det er likevel ikke dumt å tenke over at nyere armatur bruker mindre strøm, gir bedre lys og brummer mindre. Lavere strømregninger kan kompensere for investeringene på fire-fem år.

God og gal info

Det er ikke alltid lett å avgjøre om kondensatorene inneholder PCB. Ingen offisielle lister finnes, ifølge SFT. Renas og PCB.no.har lagt ut gode tommelfingerregler på nettet. Men SFT peker på at en svensk liste på nettet inneholder mange faktafeil.

Statsbygg kartla lysarmaturene i eiendommene sine høsten 2002. Våren 2003 var det bare 120 eiendommer igjen med armaturer som kunne inneholde PCB. Halvparten ble tatt i løpet av året og resten skal fjernes i år.

For 90 år siden hadde vi ikke PCB på kloden i det hele tatt. Nå kan dette industrikjemikaliet finnes igjen nesten over alt. Det er i hav, jordsmonn, planter og dyr. Svært ulike produkter inneholdt tidligere PCB. Det kunne være selvkopierende papir, elektronisk utstyr og byggeprodukter. Mens de var i bruk, avga de giftstoffet til omgivelsene. Etter at de var kassert, utgjorde de en varig forurensningskilde.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.