DOKTORGRADER

PCB som sykdomsfremmende stoff

Avhandlingen viser at polyklorerte bifenyler (PCB) er toksisk for sentralnervesystemet, og at mekanismene kan skje gjennom økt dannelse av reaktive oksygenforbindelser og påvirkning av det dopaminerge systemet i hjernen.

Dette er mekanismer som kan forklare hvorfor PCB påvirker funksjoner som læring og hukommelse, og kan gi varige hjerneskader. Det er fremsatt hypoteser om at miljøgifter som PCB, kan øke forekomsten av nevrologiske sykdommer, blant annet Parkinsons sykdom.

PCB har spredt seg til store deler av kloden og representerer et alvorlig miljøproblem. Dette gjelder særlig havner i nordområdene og arktiske strøk. Nivået av PCB i marine- og arktiske dyr kan bli så høyt at det representerer en fare for dyrene selv og for mennesker som utnytter dem som næringsmiddel.

PCB kan grovt deles inn i dioksin-lignende og dioksin-ulike forbindelser, og det ble funnet at de nevrotoksiske effektene forårsakes av de dioksin-ulike PCB forbindelsene. Det er denne gruppen av PCB som i hovedsak finnes i miljøet

Mariussen er født i Oslo i 1971, og han arbeider nå ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Kjeller.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.