PCB-forurensede områder

  • energi

I byer og tettbygde strøk er det bygninger og forurenset grunn som inneholder giften.

Produksjonsavfall og spesialavfall - nå farlig avfall - er ofte bare dumpet på fyllinga.

Dette har i sin tur forurenset bekker og vassdrag med sigevann.

Luften kan bli forurenset av avdamping fra deponier og fyllinger samt fra PCB-holdige produkter som er i bruk.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå