Path er det intime alternativet til Facebook

I dette sosiale nettverket får du aldri mer enn 150 venner.

Path er det intime alternativet til Facebook