Patenter, Norge og EPO

  • forum


Hvis Norge ratifiserer EPC, gir vi fra oss patentmyndigheten til det europeiske patentkontoret, EPO. Det vil si at alle patenter registrert i ethvert av landene tilknyttet EPO uten videre vil være gyldige i Norge.

Den senere tiden har det vert mye høyt politisk spill om EPOs rolle og myndighet i EU. Dette dreier seg mest om patentabilitet av ting som tidligere er beskyttet av åndsverkslovgivningen, for eksempel dataprogrammer/algoritmer, og patentering av liv/arvemateriale. For en liten oversikt over hva som er i emning på programvaresiden, kan denne siden være informativ: http://swpat.ffii.org/patents/samples/index.en.html.

Når det sies at vi må ratifisere EPC for å forenkle hverdagen til bedriftene, må vi også tenke på baksiden av medaljen. Hva vil det bety for programvareindustrien hvis alle patentene EPO vil godkjenne blir gyldige i Norge? For å gi et lite eksempel kan denne Internett-adressen være nyttig: http://webshop.ffii.org/.

Norge har som mål å være sterke på innovasjon, og hvem kan tenke seg innovasjon i dag uten en viss grad av data-algoritmer, det være seg PLS, prosesstyring eller andre ting. For en smakebit på hva noen innovatører sier om patenterbar programvare, se http://www.economic-majority.com/testimony/index.en.php.

Min konklusjon er at det må nøye overveielse til før Norge ratifiserer EPC og gir fra seg styringen over patenter til EPO.

Frode Hatlevik

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå