Påstand om utpressing etter entreprenør-konkurs

Påstand om utpressing etter entreprenør-konkurs

Entreprenøren, I. Nesset AS, er nå konkurs. Bostyrer og advokat Erling Flisnes i Ålesund, fastslår at I. Nesset AS mottok 152 aksjer i Sunnmøre Golf AS som delbetaling for arbeidet selskapet gjorde på golfanlegget. Entreprenøren er i dag største aksjonær i anlegget, men aksjene er, ifølge Flisnes, så godt som verdiløse.

Manglende betaling kan ha medvirket til konkursen, ifølge bobestyreren.Gjeld ble aksjekapital

Sunnmøre Golf AS var selv nær konkurs i fjor da de fikk kreditorene til å slette all gjeld eller omgjøre gjelden til aksjekapital i selskapet.

Ifølge bostyrets innberetning skal entreprenøren ha følt seg presset til å bli aksjonær ettersom Sunnmøre Golf truet med arbeidsboikott.

Dersom han ikke var med på dette ville han neppe kunne forvente å få noen form for oppdrag i bransjen på Søre Sunnmøre, skriver advokaten i sin rapport til Sunnmøre tingrett.Fikk ikke betalt

På golfanlegget er det bygd et nytt klubbhus til en antatt kostnad på 6-8 millioner kroner. Advokaten påpeker det underlige i at I. Nesset, som har stått for arbeidene på golfbanen, reellt sett ikke ikke fikk betalt for utført arbeid, samtidig som det er bygd et større klubbhus på anlegget.

Overfor Sunnmørsposten ønsker ikke daglig leder Ivan Nesset i I. Nesset AS å kommentere påstandene om press som kommer fram i bostyrets rapport.

Styreleder i Sunnmøre Golf AS, Jon Ove Ringstad, ser at avtalen med entreprenøren ble gjort på frivillig basis. Han kjenner seg ikke igjen i bostyrets beskrivelse av press.

Les mer om: