Passivt yrke gir passiv fritid

Passivt yrke gir passiv fritid
Bilde: colourbox.com

Menn som har en lite utfordrende jobb og lite innflytelse over eget arbeid.

Etter jobb

Denne gruppa blir passive også etter arbeidstid, skriver tidsskriftet Du & Jobbet.

De er rett og slett mindre fysisk aktive enn andre ansatte.

Resultatene framkommer i et forskningsprosjekt blant 6.000 ansatte i offentlig sektor i Storbritannia.

Forsker: Mer kontroll i arbeidslivet

Kun menn

Forskernes konklusjon er at en passiv arbeidsdag leder til en passiv livsstil utenom arbeidet.

Ett interessant delfunn er at dette kun gjelder mannlige arbeidstakere.

For kvinner er det ingen sammenheng mellom en passiv jobb og lite aktivitet på fritida.

De falskeste kollegene