BYGG

Passivhus til aktive barn

Tore Stensvold
21. apr. 2009 - 07:34

Krav til passivhus:

 • Oppvarmingsbehovet i årsgjennomsnitt skal ikke overstige 15 kWh/m2
 • Installert effekt skal ikke overstige 10 W/m2
 • Ved en trykkforskjell på 50 Pascal skal luftutskiftingen være 0,6/time, eller lavere.
 • Energibehovet skal ikke overstige 120 kWh/m2/år når alle forbrukere er tatt hensyn til, som kjøkkenutstyr, lys, PC, TV osv.
 • Første passivhus oppført i Darmstadt, 1991. Siden da: ca 6000 bygninger med passivhus-standard i Tyskland, Østerrike, Sveits og Italia (2006-tall)

Standard Norge arbeider, i samarbeid med Sintef Byggforsk, med en norsk standard for både passivhus og lavenergiboliger. Den norske standarden vil ikke bli like streng som den tyske på grunn av klimaet. Tysk passivhusstandard ville krevet over en meter tykke vegger flere steder i Norge.

Begrepet er tysk, utviklet av det private Passivhaus Institut, www.passivhaus.de.

Barnehagen på Storøya:

 • Lett trebygg.
 • Vegger: Dobbel atskilt stenderverk, 350 mm isolasjon, dobbel vindsperre.
 • Taket: Innvendig stålkonstruksjon, sekundærbæring: Rantibjelker med sponplate og et varmt flat tak, med et snitt på 500 mm med isolasjon.
 • Byggets geotekniske forhold har gjort isolering og detaljene langs ringmur noe spesielle. Gulv og grunn er isolert med 300 m.m. isolasjon under betongdekke, og 100 mm over betongdekke for å skape en ”varm” overflate.Varmekabler i noe av våtrommene, tilstrekkelig for det totale energibehovet i bygget. Levert energi til bygget er basert på elektrisitet og over 50% via bruk av fjernvarme.
 • Vekt på at bygget skal være tett, minimalt med perforering av både dampsperre og vindsperre.
 • Forå unngå fukt, uttørking og byggfukt i konstruksjonener barnehagen ført opp med midlertidig tak over taket.
 • Stor vekt på materialvalg: Spesielt vindtetting, og damptetting. Krav til vinduene: Lav U-verdi, dvs. 0,8 (W/m2K).

Kilde: Bærum kommune

Koster halv milliard

 • Grendesenteret på Storøya settes opp av Alliansen ANS 4-4-2 , som vant prosjektkonkurransen for hele grendehuset i 2007. Gruppen består av Arkitektkontoret Kvadrat, Hent AS (tidligere Heimdal Entreprenør), Rambøll Norge AS og Bravida Norge AS.
 • Kommunen krevde en samspillsmodell der arkitekter, rådgivere og entreprenører jobbet tverrfaglig.
 • Totalbudsjettet for kommunen er på 535 millioner kroner for hele grendesenteret, opplyser Horne.
 • Grendesenteret ble påbegynt i november 2007 og skal stå ferdig november 2009.


En flunkende ny barnehage med 120 plasser står klar til høsten. Den inngår i et grendesenter på den nedlagte flyplassen på Fornebu.

Som ett av de første i sitt slag, er barnehagen bygget som passivhus, det vil si med et ekstremt lavt energibehov sammenlignet med ordinære bygg.Energisparing

Det er ikke fordi kommunen har så dårlig råd eller er gjerrig at kommunen bygger lavenergihus.

Et tilsvarende bygg på 940 kvadratmeter bygget etter vanlige krav, ville blitt atskillig billigere. Besparelsene på driften vil imidlertid bli betydelig, opp mot 20 prosent.

En egen miljø- og energirådgiver har vært ansatt for å se helhetlig på prosjektet.

Oppvarming av både barnehage og resten av grendesenteret skjer via fjernvarme fra en sjøvannsbasert varmepumpe.Passivhus

Kravet til barnehagens energibehov er satt til 65 kWh pr. kvadratmeter per år. Det er om lag halvparten av det totale energiforbruket dagens standard krever (TEK ’97).

Storøya grendesenter bygge med «Natur og miljø» som profil. Grendesenteret ligger tett inntil friluftsområder, sjøen og naturreservatene på Storøya.

Målet til kommunen under planleggingen, var å «trekke naturen inn» i grendesenteret.

Senteret ”...skal være miljømessig oppdatert på siste nytt”, heter det i kommunens planer.Kunne vært tøffere

Barnehagen blir en del av et nytt grendesenter på den tidligere flyplasstomten på Fornebu.

Senteret består også av en flerbrukshall og barneskole. Begge får betegnelsen lavenergibygg.

Hallen får et energibruk på 139 kWh/m2 mens resten av senteret får et energibehov på 93 kWh/m2.

– Hadde vi satt i gang prosjektet i dag med den kunnskap vi nå har, ville vi satt enda strengere krav til hele prosjektet, sier prosjektsjef i Bærum kommune, Kristine Hjellup Horne.Billig i drift

Da planene om grendehus ble lagt ut på anbud i 2005, ble vinnerkonstellasjonen valgt ut på bakgrunn av en helhetlig miljøtankegang, fra planlegging og bygging til drift.

– Kommunens ansvarlige for drift av bygninger blir spesielt fornøyde med dette bygget, sier Horne.

Barnehagen er bygget som passivhus, mens resten av grendesenteret er bygget mer ordinært. Likevel er energiforbruk langt lavere enn om kommunen skulle dekket de samme funksjonsbehov i form av flere bygg.

– Ved å samle flest mulig fellesfunksjoner og rom, har vi spart om lag 20 prosent bygningsmasse og dermed også redusert energibehovet tilsvarende, sier Horne.Bygget under tak

Barnehagen er bygget på en foreløpig uvanlig måte.

Det er satt opp et stort plasttelt utenpå stillaser og over slik at byggingen av selve barnehagen har foregått så å si innendørs.

Tak over tak, kaller entreprenøren løsningen. Det betyr bedre arbeidsforhold under oppføring, ingen fuktskader på materialer og ingen behov for tørking.

Byggeperioden blir også kortere fordi vær og vind ikke forsinker.Avfall gjenvinnes

Hensynet til miljøet har vært viktig for entreprenør og kommune underveis. Gjenvinning og resirkulering er satt ut t i praksis.

Ifølge forskriftene skal minst 60 prosent av avfallet kildesorteres. Kommunen satte kravet til 75 prosent på Storøya.

Så langt i prosjektet er hele 95 prosent av avfallet kildesortert. Det er bare produsert 2,99 kg avfall pr. kvadratmeter, mens kravet var minst 23 kg/m2.

Alt av paller og emballasje er sendt i retur. Rett ved inngangsdøra har 10 containere for ulike typer avfall sørget for at avfall ikke bare kastes ut og gjemmes under jord og grus.Miljøutdanning

Grendesenteret på Storøya, som blir Fornebus andre, skal bestå av barneskolen for 588 elever, barnehage for 120 smårollinger samt bibliotek og flere servicekontorer.

I tillegg kommer en flerbrukshall for en rekke idretter samt fotball- og skøytebane.

– Natur og miljø trekkes inn i alle sammenhenger. Vi skal utdanne 750 barn til å bli miljøvaktmestere. Det bygges små vann-, sol- og vindkraftverk for å lære om fornybar energi og uberørt naturområde ligger rett utenfor senteret, sier Horne.På tvers

Grendesenteret på Storøya settes opp av Alliansen ANS 4-4-2 , som vant prosjektkonkurransen for hele grendehuset i 2007.

Gruppen består av Arkitektkontoret Kvadrat, Hent AS (tidligere Heimdal Entreprenør), Rambøll Norge AS og Bravida Norge AS.

Kommunen krevde en samspillsmodell der arkitekter, rådgivere og entreprenører jobbet tverrfaglig fra første stund og med hensyn til natur og miljøet som rettesnor.

– Totalbudsjettet for kommunen er på 535 millioner kroner for hele grendesenteret, opplyser Horne.

Grendesenteret ble påbegynt i november 2007 og skal stå ferdig november 2009.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.