NYHETER_BYGG

Parkering uten angst

15. feb. 2001 - 20:09

Ut med katakombelignende seksjoner – inn med lys og luft. Det er motto for parkeringsanlegget som bygges for Telenor på Fornebu. – Personer med klaustrofobi kan bruke anlegget uten å kjenne den samme frykten de ofte gjør i tradisjonelle P-hus under bakkenivå, lover Tom Hansen, sivilingeniør og divisjonsleder i Scandiaconsult.

Tidligere har Scandiaconsult prosjektert parkeringshusene for reisende og ansatte på Gardermoen. Da tok de i bruk de nye byggeforskriftene fra 1997 som åpnet for større fleksibilitet og nytenkning. P-husene ble prosjektert etter funksjon og ikke etter ferdige løsninger hentet fra tabellene.

Selv med store volumer og parkeringsarealer var det ikke nødvendig å dele anleggene i tradisjonelle seksjoner. Derimot ble anlegget adskilt i flere blokker med avstand mellom for å få en naturlig ventilasjon og raskere utlufting av gasser og røyk ved en eventuell brann. Tidligere sa forskriftene at P-hus maksimalt kunne være på 4000 kvadratmeter uten oppdeling med brannvegger, dersom det var tilstrekkelig ventilasjon. Nå angis ingen grenser på arealet, bare eventuelle branngasser luftes ut.

35.000 kvadrat

– Erfaringene fra Gardermoen, kombinert med en arkitekt som forstår folk med klaustrofobiske tendenser, har gjort at vi har prosjektert i alt 35.000 kvadratmeter med parkeringsareal i det nye komplekset til Telenor på Fornebu på en ny måte, forteller Tom Hansen. Scandiaconsult har ansvaret for byggeteknikk på Telenor Fornebu, og Hansen står for den branntekniske prosjekteringen.

Parkeringsarealet ligger skjult under det store torget mellom de to lange, buede nord- og sør-blokkene, som utgjør stammen i Telenorkomplekset. Anlegget er delt på to etasjer, som er 230 meter lange og ca. 100 meter på det bredeste.

I bakkenivå på torget er det hele 13 tverrgående 80 cm brede gitteråpninger for hver 17. meter. Åpningene slipper dagslys ned til parkeringsplassene.

God ventilasjon

De store lysåpningene fungerer som naturlige ventilasjonskanaler i samspill med store åpninger ut mot terrenget på begge langsidene, mellom alle sidekvartalene. – En bilbrann avgir svært mye røyk og giftige gasser, men har normalt en tregere utvikling enn tradisjonelle branner. Takket være rikelig med tilluft og de vertikale ventilasjonsåpningene, vil vi unngå overtenning i branngassene, sier Hansen.

Det viktigste med denne måten å konstruere parkeringsarealene på, er at de er enkle å orientere seg i, ikke minst i tilfelle en brann. Publikum slipper å måtte rømme unna røyken via lukkede trapperom. Her kan det lett oppstå panikk. Fordi det vil ta lang tid å fylle arealene med røyk, kan publikum selv velge hvilken vei de vil unnslippe. – Parkeringsanlegget til Telenor bygges uten sprinkling. Sikringen ligger faktisk i at arealet er så stort og har termisk ventilasjon, påpeker Hansen.

Slokking og varsling.

Det er svært sjelden at en bil tar fyr uten at det er personer til stede. For å gi dem en mulighet til selv å gripe inn i en startfase, monteres håndslokkere med større tetthet enn i tradisjonelle bygg. Lykkes ikke dette, vil både driftspersonalet og brannvesenet få hurtig varsling ved at det installeres både manuelt og automatisk brannvarslingsanlegg i lokalene. Det blir tilgang til vann fra faste uttak. På grunn av giftkonsentrasjonen i branngassene advarer Hansen likevel mot å overdrive egen slokkeinnsats.

Tom Hansen syns det har vært inspirerende å jobbe frem et nytt P-hus konsept. – Parkeringshusene på Gardermoen viste at det var mulig å utvikle nye ideer etter grundig analyse, og ikke bare prosjektere og bygge etter fast oppsatte mål i tabellene. Dokumentasjonene for prosjektet på Fornebu er gjort ved hjelp av komparative analyser mot tallmaterialet i de gamle byggeforskriftene samt amerikanske anbefalinger.

Dokumentere

Alle nye ideer møtes med skepsis. Sett på bakgrunn av at teknisk forskrift til plan- og bygningsloven er funksjonsbasert, krever nye løsninger en helt annen dokumentasjon enn at preaksepterte løsninger er fulgt. For å påvise at tilfredsstillende sikkerhet oppnås, har Scandiaconsult prøvd ut konseptene mot andre innen fagmiljøet. Technoconsult har bidratt i analysearbeidet, og Multiconsult har bistått med kvalitetssikring av analysene, samt kontroll av den branntekniske prosjekteringen.

– Det er morsomt at vi fikk med oss andre på ideen om noe nytt med noe så ordinært som P-hus, og at det gikk an å arbeide frem nye løsninger på gamle problemstillinger. Med ny tankegang ligger det også ofte besparelse i kostnader. For Scandiaconsult har det vært en styrke at vi var flere innen samme fagområde, poengterer divisjonsleder Tom Hansen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.