KARRIEREUTDANNING

Paragrafrytteri stopper skoletilbud

Ole Føli (bak) synes det er trist hvis Eirik Heggestad Stokkeland (til venstre), Stine Skollerud Bergstrøm og Torben Heiberg Strømsvik vil være blant de siste som får det kombinerte tilbudet.
Ole Føli (bak) synes det er trist hvis Eirik Heggestad Stokkeland (til venstre), Stine Skollerud Bergstrøm og Torben Heiberg Strømsvik vil være blant de siste som får det kombinerte tilbudet. Bilde: Betzy Hansen
Dag Yngve Dahle
26. jan. 2010 - 11:15

Synes myndighetene det er greit at norske elever er dårligere i realfag, mange sliter med matematikken og frafallet på ingeniørstudiene er stort?

Det spørsmålet stiller staben ved Hønefoss videregående skole når Utdanningsdirektoratet nå nekter dem å fortsette med et studieløp som kan motvirke disse negative tendensene.

Kombitilbud

Skolen har i ti år hatt et kombinert studietilbud der elektronikk/data-elever får full fordypning i matematikk og fysikk og generell studiekompetanse. Elever som tar yrkesfag kan dermed komme rett inn på ingeniør- og sivilingeniørstudier uten å ta forkurs.

Med et pennestrøk vil Utdanningsdirektoratet nå avvikle tilbudet.

– Vi synes dette er kjipt. Her har vi fagkompetansen, miljøet og et tilbud som har vært en suksess gjennom ti år. Da er det underlig og ganske trist at Utdanningsdirektoratet skal stoppe dette med paragrafer de har spadd opp. Vi mener at visjonen i det nye Kunnskapsløftet er å gjøre skolen mer fleksibel og tilpasset behovet i arbeidsmarkedet, ikke det motsatte, sier Ole André Føli, rådgiver ved Hønefoss videregående skole.

Ballast

Direktoratet mener det er snakk om en dispensasjon fra opplæringsloven og skriver at "det ville få store konsekvenser dersom en slik søknad ble innvilget. Det understrekes også at forsøk innvilget med hjemmel i opplæringsloven § 1-4 er tidsbegrenset".

– Direktoratet er mer opptatt av paragrafer enn å få en god skole, sier Føli. Han legger til:

– De fleste elever tar det tradisjonelle studiespesialiserende løpet – altså det gamle gymnaset – og må begynne på scratch når de begynner på teknologisk utdanning. Med dette utdanningsløpet begynner elevene på NTNU med en god faglig ballast og solid grunnforståelse. En slik blanding av allmennfag og yrkesfag fyller alle mål og visjoner, slik vi ser det, sier rådgiveren.

Ikke dispensasjon

Utdanningsdirektoratet avviser kritikken.

– Buskerud fylkeskommune har søkt om dispensasjon fra fag- og timefordelingen i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Regelverket åpner ikke for dispensasjon i denne type saker. Utdanningsdirektoratets vedtak kan påklages til Kunnskapsdepartementet innen tre uker fra mottakelsen. Dette har fylkeskommunen ikke gjort, sier Cathrine Børnes, avdelingsdirektør for Utdanningsdirektoratets juridiske avdeling.

Fylkeskommunen har nå klaget på vedtaket.

- Vil vil behandle klagen når vi mottar den. Buskerud fylkeskommune har tidligere drevet forsøk med denne ordningen. Forsøk er i sin karakter tidsbegrenset, og skal evalueres i etterkant, sier Børnes.

KRITISK: Ole Føli (til høyre) sammen med elever som i dag nyter godt av tilbudet.
KRITISK: Ole Føli (til høyre) sammen med elever som i dag nyter godt av tilbudet. Betzy Hansen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.